Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Jarosław Górniak Prorektorem
ds. rozwoju na kadencję 2020-2024!

Szanowny Panie Profesorze! 

Składamy serdeczne gratulacje! Życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej i zadowolenia z osiąganych celów.

Społeczność Wydziału Filozoficznego

 

 

Mamy zaszczyt poinformować, że 21 maja 2020 r. Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaopiniowało pozytywnie kandydaturę  prof. dr. hab. Jarosława Górniaka na Prorektora ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024. 

 

Prof. dr hab. Jarosław Górniak jest profesorem nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizie danych. Twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki, której celem było wypracowanie propozycji zmian do tzw. Ustawy 2.0.

 

Od 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego UJ. Jest także kierownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Aktualnie jest także kierownikiem kilku wieloletnich ogólnopolskich programów badawczych realizowanych w ramach działań POKL, np. Bilans Kapitału Ludzkiego. W swojej dotychczasowej karierze akademickiej opublikował ponad 70 recenzowanych artykułów i rozdziałów w publikacjach naukowych z zakresu socjologii i ekonomii. Z jego inicjatywy uruchomione zostały dwa anglojęzyczne, interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich – „Society, Environment, Technology" i „Educational Measurement".

 

Jego wiedza i umiejętności znajdują zastosowanie nie tylko w murach uniwersyteckich. Z przeprowadzonych przez niego badań i ekspertyz wielokrotnie korzystały duże międzynarodowe organizacje jak ONZ (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), Bank Światowy, Komisja Europejska oraz SPSS inc. Poza działalnością na skalę międzynarodową, wielokrotnie realizował projekty zlecane przez polskie urzędy i agencje rządowe m.in. Kancelarię Premiera, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.