Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała Rady Wydziału w sprawie podjęcia działań w celu włączenia społeczności akademickiej do prac nad nowym Statutem UJ

Rada Wydziału Filozoficznego zwraca się z prośbą do JM Rektora UJ o podjęcie działań w celu włączenia społeczności akademickiej do prac nad nowym Statutem UJ, a w szczególności do prac o:

  • przedstawienie założeń rozwiązań statutowych związanych z wprowadzeniem nowej Ustawy
  • przedstawienie trybu i harmonogramu prac nad nowym Statutem
  • zorganizowanie serii debat nad szczegółowymi rozwiązaniami w nowym Statucie.

Apelujemy także o rozważenie możliwości powołania zespołów, których zadaniem byłoby przedstawienie propozycji rozwiązań statutowych w poszczególnych obszarach we współpracy ze Stałą Rektorską Komisją Statutowo-Prawną.

 

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą głosowało 50 osób, przeciw – 6, 13 osób wstrzymało się od głosu.