Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarła Profesor Elżbieta Paczkowska-Łagowska

Zmarła Profesor Elżbieta Paczkowska-Łagowska

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 1 lutego zmarła w Krakowie Pani Profesor Elżbieta Paczkowska-Łagowska - wybitna polska historyczka filozofii współczesnej, tłumaczka i wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. zw. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska przez lata była związana z Zakładem Historii Filozofii w Instytucie Filozofii UJ, ostatnimi czasy jako profesor emerytowany nadal utrzymywała bliskie kontakty z instytutową społecznością akademicką. W 1993 roku wykładała również na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech.

Do najważniejszych jej publikacji należą monografie: Psychika i poznanie. Epistemologia Kazimierza Twardowskiego (1980), Filozofia nauk humanistycznych w ujęciu Wilhelma Diltheya (1981), Logos życia: filozofia hermeneutyczna w kręgu Wilhelma Diltheya (2000), O historyczności człowieka: studia filozoficzne (2012) oraz przekłady z opracowaniem krytycznym m.in.: Wilhelm Dilthey, O istocie filozofii i inne pisma (1987), Helmuth Plessner, Władza a natura ludzka: esej o antropologii światopoglądu historycznego (1994), Golo Mann, Ludzie myśli, ludzie władzy, historia (1997), Ernst Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe (2008).

Od 1977 roku do 2004 roku prof. Elżbieta Paczkowska-Łagowska zasiadała w redakcji rocznika "Reports on Philosophy”, którego przez kilkanaście lat (od 1986 roku) była redaktorką naczelną. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach i monografiach zbiorowych. W 2016 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Pani Profesor była żoną prof. Bronisława Łagowskiego, filozofa, historyka idei, przez lata związanego z naszym Uniwersytetem, a następnie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Instytut Filozofii poinformował, że msza w intencji prof. Paczkowskiej – Łagowskiej odbędzie się 11 lutego o godzinie 11-stej w kolegiacie św. Anny w Krakowie.

 

W imieniu Władz Dziekańskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i społeczności akademickiej wydziału pragniemy złożyć szczere kondolencje najbliższej rodzinie, współpracownikom i uczniom Pani Profesor.