Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

657. rocznica założenia UJ i uhonorowanie prof. Piotra Sztompki

657. rocznica założenia UJ i uhonorowanie prof. Piotra Sztompki

Piękne "zwieńczenie, nie koniec" kariery naukowej prof. Piotra Sztompki w 657. rocznicę założenia UJ.

12 maja 1364 roku Król Kazimierz Wielki założył Akademią Krakowską i powołał Studium Generale, które z początku obejmowało trzy fakultety: prawo, medycynę i filozofię. Tego dnia w sposób szczególny świętuje również nas Wydział, którego historia jest tak długa jak całego Uniwersytetu. 

Obchody Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego tradycyjnie rozpoczęły się rano w Katedrze Wawelskiej, w której władze uczelni złożyły wieńce i kwiaty na grobach fundatorów - Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły. Kolejnym punktem w programie było posiedzenie Senatu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w auli Collegium Novum mogło zasiąść jedynie ograniczone grono zaproszonych osób.

Głównym punktem uroczystości było nadanie tytułu profesora honorowego UJ prof. Piotrowi Sztompce. Ten jeden z najwybitniejszych polskich humanistów i badaczy społecznych w całej historii polskiej nauki jest 19. uczonym, któremu nadano tę godność. Inicjatorami przyznania jej prof. Piotrowi Sztompce byli pracownicy Wydziału Filozoficznego. Wybitnego polskiego socjologa uhonorowano za znaczący wkład w światowy rozwój socjologii, wzmacnianie międzynarodowej pozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego i polskiej nauki, intensywny udział w międzynarodowym życiu akademickim oraz za wykształcenie kilku pokoleń studentów, wypromowanie wielu znakomitych doktorów i reprezentowanie mistrzowskich standardów w dydaktyce akademickiej. Wnioskodawcy podkreślili także jego niezwykłe zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju Almae Matris Jagellonicae i pełnienie misji uczonego jako społecznego autorytetu.

 

Łaciński dyplom dla uhonorowanego 12 maja uczonego odczytał prof. Jacek Nowak Dziekan naszego Wydziału, zaś laudacja została przygotowana przez Prorektora ds. rozwoju prof. Jarosława Górniaka.

Bardzo polecamy sięgnąć do wystąpienia Profesora Honorowego UJ Piotra Sztompki pt. "Socjologia jako magistra vitae" poniżej znajduje się link do zapisu transmisji.

Prof. Sztompka zawarł w nim kilkanaście tez, których punktem wyjścia były cytaty wybitnych naukowców: 

"Człowiek, jego istota i zewnętrzne manifestacje zdeterminowane są przez okoliczność i życie jego upływa wśród wzajemnych stosunków z innymi ludźmi", "Człowiek to istota zawieszona w sieci znaczeń, którą sam utkał", "Ludzie sami tworzą swoją historię, ale nie tworzą jej dowolnie tylko w warunkach zastanych, które odziedziczyli po wcześniejszych pokoleniach", "W dżungli amazońskiej szukałem dzikiego, a znalazłem człowieka", "Uczeni są jak karły, które widzą lepiej i dalej, bo stają na ramionach olbrzymów", "Każdy fakt społeczny jest faktem czyimś, zawartym w jego przeżyciach, doświadczeniach czy działaniach", "Wszystko co można powiedzieć, można powiedzieć prosto, a jeśli nie da się tego powiedzieć, trzeba milczeć", "Granice mojego języka, są granicami mojego świata", "Jeżeli ludzie uważają coś za prawdziwe, to staje się to prawdą poprzez konsekwencje ich działań", "Aby wykładać, trzeba mieć zaplecze wiedzy co najmniej o 50 proc. wyższe niż to, co przedstawia się na wykładzie", "Kiedy wchodzi się na salę wykładową, trzeba swoje poglądy polityczne zostawić jak płaszcz w szatni", "Wyobraźnia socjologiczna pozwala uchwycić związek własnej biografii z historią, relacje między losami własnymi i losami swojego społeczeństwa", "Nasze mniemanie o samych sobie kształtujemy poprzez odbicie w zwierciadle społecznym w reakcjach innych na nasze działania", "Spędzamy życie w teatrze życia codziennego", "Gdyby Krzysztof Kolumb nie pragnął dopłynąć do Indii, nie odkryłby Ameryki" oraz "Jeżeli ktoś jest wobec ciebie świnią, to jest jego problem, a nie twój. Nie trzeba się obrażać. Trzeba mu współczuć, bo życie świni nie jest godne pozazdroszczenia".

 

Tekst na podstawie artykułu red. Łukasza Wspaniałego na www.uj.edu.pl

Zobacz video galerię

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego - uroczyste posiedzenie Senatu UJ, wystąpienie prof. Piotra Sztompki od 30.40