Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stypendysta/stypendystka

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stypendysta/stypendystka

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stypendysta/stypendystka

Zapraszamy do udziału w konkursie na stanowisko stypendyst(k)a w projekcie OPUS, pt Budowanie kapitału zdrowotnego. Rozwój kompetencji zdrowotnych uczniów szkół podstawowych. Projekt finansowany jest przez NCN i będzie realizowany od 1.09 2021 do 31.08.2025 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum UJ.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy:

- studentów.tki studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku socjologia, praca socjalna, pedagogika zdrowia, psychologia zdrowia, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;

- uczestników.czki studiów doktorskich i/lub doktorantów.tki Szkoły Doktorskiej o profilu społecznym

 

Poszukujemy kandydatów.tek, których zainteresowania badawcze są zgodne z tematyką grantu (socjologia medycyny, edukacji, socjologia zdrowia i choroby, edukacja zdrowotna, pedagogika zdrowia), którzy.re mają doświadczenie w realizacji badań ilościowych i jakościowych oraz znają język angielski na poziomie średniozaawansowanym (umożliwiającym czytanie, pisanie i komunikowanie się w tym języku)

 

Opis zadań:

Stypendyst.ka będzie brała udział we wszystkich pracach w projekcie począwszy od konceptualizacji i operacjonalizacji po realizację badań i przygotowanie raportów i artykułów naukowych.

Stypendyst.ka będzie zaangażowana.y m. in. w:

- przygotowanie kwerendy bibliotecznej

- realizacja wywiadów jakościowych IDI i FGI (co może się wiązać z kilkudniowymi wyjazdami poza Kraków)

- kontakt ze szkołami w całej Polsce, w których badania będą realizowane i organizację badań terenowych w szkołach

- prowadzenie badań w szkołach (m. in. obserwacja uczestnicząca w wybranych szkołach w całej Polsce)

- obróbkę materiału badawczego

 

Oferujemy:

-  stypendium możliwe od października 2021 do sierpnia 2025 roku

- wynagrodzenie do 60 000 zł rocznie (5 000 miesięcznie)

- praca w przyjaznym, interdyscyplinarnym, ambitnym zespole.

Stypendysta.tka będzie miał.a możliwość rozwoju naukowego poprzez udział w badaniach, spotkania, seminariach i konferencjach. Także w środowisku międzynarodowym.

 

Termin nadsyłania aplikacji 15.września 2021

Rozmowy kwalifikacyjne: 20-25 września 2021 (przez aplikację MS TEAMS)

Termin rozstrzygnięcia konkursu do 28. września 2021

 

Wymagane dokumenty:

CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych. Informacja o RODO w załączniku.
lista publikacji i konferencji
list motywacyjny
zadanie (osobom zaineresowanym udziałem w rekrutacji wyślemy materiały do zadania, zadanie trzeba będzie dosłać do 18.09.2021)

Dokumenty prosimy przesłać na adres: maria.swiatkiewicz-mosny@uj.edu.pl

 

Kryteria oceny:

dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50% oceny końcowej):
osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej):
kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej)

 

Konkurs, jego rozstrzygnięcie oraz zatrudnienie stypendysty.tki odbędzie się zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – patrz: załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r