Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Godziny dziekańskie w dniu 2.11.2021 r.

Godziny dziekańskie w dniu 2.11.2021 r.

Zarządzenie
Dziekana Wydziału Filozoficznego 

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym

w dniu 2 listopada 2021 r.

W związku z wnioskiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada, działając na podstawie § 2 ust. 3 Zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 ustalam dzień 2 listopada 2021 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia te powinny zostać odrobione do końca I semestru, do dnia 24 lutego 2022.

 

Dziekan Wydziału Filozoficznego

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ