Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy z Polski, Litwy i całego świata: Razem z Ukrainą!

Naukowcy z Polski, Litwy i całego świata: Razem z Ukrainą!

Prof. Steffen Huber z Instytutu Filozofii UJ i prof. Dalius Viliūnas z Uniwersytetu Wileńskiego przygotowali oświadczenie potępiające rosyjską agresję, pod którym podpisało już ponad 2000 naukowców i naukowczyń z całego świata. Można się jeszcze dopisywać za pomocą specjalnego formularza.

Dzisiaj Ukraina stała się ofiarą największej agresji w historii Europy od zakończenia drugiej wojny światowej. Federacja Rosyjska, po serii wrogich aktów, w tym aneksji części terytorium, bombarduje cele w całym kraju i wprowadza swoje wojska na teren Ukrainy. Tym samym Federacja Rosyjska łamie podstawowe zasady prawa narodów i prawa międzynarodowego, zrywa budowany od pokoleń pokój i pogrąża Europę w krwawym konflikcie.

Ukraina nie broni tylko samej siebie. Ukraina broni Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Rumunii i pozostałych krajów Europy. Ukraina broni zasad, na których opiera się pokój w Europie: nienaruszalność granic, prawa człowieka, demokracja, praworządność, dialog.

Jako naukowcy z Polski, Litwy i wielu innych krajów współpracujemy z kolegami w Ukrainie. Wiemy, jak wielki wkład wnoszą w rozwój nauki. Chcemy dalej wzmacniać więzi, które łączą nas z nimi. Wierzymy, że zasady naszej wspólnej pracy naukowej - rzeczowe i krytyczne myślenie oraz wzajemny respekt - okażą się silniejsze niż naga siła.

Dziś stajemy po stronie naszych ukraińskich Koleżanek i Kolegów, po stronie całej Ukrainy. Prosimy Koleżanki i Kolegów w świecie, aby dołączyli do nas. Razem potępiamy rosyjską agresję. Razem odrzucamy absurdalną ideologię, w imię której rosyjski agresor odmawia Ukrainie prawa do istnienia, samostanowienia i suwerenności. Razem jesteśmy z Ukrainą.

 

podpisz się pod listem: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc1V2AS8lSqA9.../viewform