Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ - wykład prof. Andrzeja Rycharda

Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ - wykład prof. Andrzeja Rycharda

Zapraszamy na kolejne Spotkania Mistrzowskie w Instytucie Socjologii UJ!

"Instytucje w stanach nadzwyczajnych czy instytucje stanów nadzwyczajnych?" to wykład prof. dr hab. Andrzeja Rycharda, który odbędzie się w ramach popularyzatorskiego cyklu Instytutu Socjologii UJ. Spotkania Mistrzowskie serii spotkań on-line z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie. Wykład odbędzie się 21 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 18:00 na platformie MsTeams.:

link do spotkania
kod zespołu: 5nmjywp

 

Kilka słów o wykładzie od Profesora: 

"Pandemia i rosyjska agresja to niewątpliwie sytuacje nadzwyczajne. Jaką rolę w takich okresach pełnią instytucje, szczególnie te, które stoją na straży ładu demokratycznego i chroniącego praworządność? Takie sytuacje tworzą swoisty paradoks: są to okresy zmiany, także dotyczącej instytucji. I pojawia się klasyczne pytanie: jak zmiana instytucjonalna może być stabilizowana przez same instytucje, skoro to ich właśnie zmiana dotyczy? Nawiązując do koncepcji Douglas’a North’a: jak instytucje mogą stabilizować reguły gry, skoro to gra właśnie o reguły? Niekiedy, jak w przypadku zmiany choć częściowo sterowanej (np. transformacja) ten dylemat daje się rozwiązać. Trudniej, gdy zmiana jest nieoczekiwana, gdy staje się właśnie „sytuacją nadzwyczajną”.

Dyskutowana będzie pojawiająca się wówczas pokusa sięgania po rozwiązania „zawieszające” działania instytucji demokratycznych, jako rzekomo mniej sprawnych w okresach nadzwyczajnych. I wówczas zamiast zwyczajnych instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych mamy „instytucje stanów nadzwyczajnych”. Wskazywane będą czynniki zwiększające i zmniejszające prawdopodobieństwo pojawiania się takich pokus."

 

Profesor Andrzej Rychard jest socjologiem, członekiem korespondentem PAN, dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Przewodniczącym Rady Fundacji im. Stefana Batorego, członekiem Interdyscyplinarnego Zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN. Członekiem Komitetu Socjologii PAN, wykładowcą i visiting profesor na wielu uniwersytetach zagranicznych.

Zajmuje się socjologią instytucji, socjologią polityki, gospodarki oraz socjologią postkomunistycznej transformacji. Ostatnio pracuje nad teoretycznymi ujęciami procesów transformacji i kontr-transformacji oraz w ramach grantu NCN nad instytucjonalizacją i legitymizacją podatku od dochodów osobistych, głownie na początku lat 90. Komentator w mediach polskich i zagranicznych.

Autor wielu publikacji polskich i zagranicznych. Wśród ostatnich publikacji: Legacy of Polish Solidarity: Social Activism, Regime Collapse, and Building a New Society (współredakcja), Peter Lang, Frankfurt am Main, 2015, PiS: The End of The Beginning, w: Poland’s Memory Wars, J. Harper (ed.), CEU Press, 2018, Zrozumieć COVID-19, (współautorstwo), w: Academia nr 4/64/2020.