Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

From Digital Divide to Digital Inclusion. Challenges, Perspectives and Trends in the Development of Digital Competences

From Digital Divide to Digital Inclusion. Challenges, Perspectives and Trends in the Development of Digital Competences

Nakładem wydawnictwa Springer, w serii Lecture Notes in Educational Technology, ukazała się w lutym 2024 roku publikacja "From Digital Divide to Digital Inclusion. Challenges, Perspectives and Trends in the Development of Digital Competences", której współredaktorem jest dr hab. Łukasz Tomczyk z Instytutu Pedagogiki UJ, a pozostałymi redaktorami: Francisco D. Guillén-Gámez, Julio Ruiz-Palmero i Akhmad Habibi.

Publikacja prezentuje spojrzenie ekspertów na dwa kluczowe zjawiska w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a mianowicie włączenie cyfrowe i wykluczenie cyfrowe. Pomimo intensywnej cyfryzacji różnych obszarów działalności człowieka, brak odpowiednich umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), brak dostępu do szybkiego Internetu i wciąż niezadowalający poziom e-usług są rzeczywistością w wielu regionach i krajach. Niniejsza książka prezentuje unikalny przegląd badań związanych z dynamiką wykluczenia cyfrowego i rozwojem kompetencji cyfrowych, a także analizę najskuteczniejszych rozwiązań edukacyjnych wspierających integrację cyfrową grup defaworyzowanych.

Pozycja jest szczególnie przydatna dla edukatorów zajmujących się tematem wykluczenia cyfrowego i włączenia cyfrowego oraz poszukujących wiedzy na temat zwiększania kompetencji cyfrowych w grupach defaworyzowanych. Jest również pomocna dla twórców polityki społecznej zaangażowanych w projektowanie rozwiązań minimalizujących różne formy wykluczenia cyfrowego. Wreszcie, książka ta służy jako odniesienie dla naukowców i studentów z dyscyplin pedagogiki, polityki społecznej, psychologii nowych mediów, socjologii mediów i antropologii kulturowej.

Książka ukazała się w ramach serii "Lecture Notes in Educational Technology", która jest notowana w Scopus Q2. Jest efektem realizacji projektu REMEDIS oraz wypełnia lukę związaną z analizą zjawiska wykluczenia cyfrowego w ostatnich dwóch dekadach w 24 krajach.

Więcej informacji o publikacji:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-99-7645-4

Book Title: From Digital Divide to Digital Inclusion
Book Subtitle: Challenges, Perspectives and Trends in the Development of Digital Competences
Publisher: Springer Singapore
Edition Number: 1
Number of Pages: XIII, 565
Number of Illustrations: 13 b/w illustrations, 40 illustrations in colour
Polecamy również
Szkoła wartości. Wykłady dla nauczycieli i lekcje dla uczniów, Małgorzata Bogunia-Borowska, Joanna Rzońca

Szkoła wartości. Wykłady dla nauczycieli i lekcje dla uczniów, Małgorzata Bogunia-Borowska, Joanna Rzońca