Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W dniu 21 kwietnia 2024 zmarł Profesor Hieronim Kubiak

W dniu 21 kwietnia 2024 zmarł Profesor Hieronim Kubiak

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2024 roku, po długiej chorobie, zmarł prof. dr hab. Hieronim Kubiak – wybitny socjolog, profesor emerytowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UJ oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Prof. dr hab. Hieronim Kubiak urodził się 30 września 1934 roku w Rudzie Pabianickiej koło Łodzi. Był absolwentem filologii rosyjskiej (1956) oraz socjologii (1964) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat obronił w 1968 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1979 roku, a profesora zwyczajnego w 1990 roku.

Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Hieronima Kubiaka koncentrowały się na problematyce socjologii religii, socjologii kultury, teorii procesów narodotwórczych, wspólnotach etnicznych, migracjach międzynarodowych oraz socjologii władzy i polityki.

Do Jego najważniejszych książek należą: Religijność a środowisko społeczne (1972), Rodowód narodu amerykańskiego (1974), Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi (1976; książka zbiorowa), Zanikające pokrewieństwo. Szkice socjologiczne o Polonii (1990), Between Animosity and Utility. Political Parties and Their Matrix (2000; książka zbiorowa), U progu ery postwestfalskiej. Szkice z teorii narodu (2007).

Profesor Hieronim Kubiak był Wiceprzewodniczącym Research Committee on Migration ISA (1976-1986), Dyrektorem Polonijnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1973-1981), członkiem komitetów naukowych PAN: Socjologii, Badań Polonijnych, Badań i Prognoz "Polska 2000" (wielokrotnie, poczynając od 1969 r.) oraz Redakcji Naukowej sześciotomowej Encyklopedii socjologii (Oficyna Naukowa 1997-2007). Twórca i redaktor naczelny "Przeglądu Polonijnego" oraz serii wydawniczych: Biblioteki Polonijnej PAN i Prac Polonijnych (seria wydawnicza Uniwersytetu Jagiellońskiego i PWN).

Za swoje książki, działalność dydaktyczno-wychowawczą i społeczną oraz organizatorską w szkolnictwie wyższym był wielokrotnie nagradzany, nagrodami indywidualnymi i zbiorowymi. W 2002 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 r. otrzymał indywidualną nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za wybitny dorobek naukowy.


Przez kolejne pokolenia studentów socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego kolejno magister, doktor, docent i profesor Kubiak został zapamiętany jako wykładowca urzekający piękną polszczyzną, kompetencją naukową i błyskotliwą inteligencją. Wykładowca, który zawsze jest gotów do wyjaśniania wszelkich wątpliwości i podjęcia dyskusji. Wykładowca, który zawsze znajduje czas, aby po skończonych zajęciach kontynuować, już w bardziej nieformalnych rozmowach, rozpoczęte na zajęciach wątki 1.

W naszej pamięci pozostanie jako serdeczny Kolega, Człowiek o niezwykłej wrażliwości i inteligencji, znakomity mówca i erudyta.

Rodzinie i Bliskim Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Informacje o dacie i miejscu ceremonii pogrzebowej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Socjologii UJ w późniejszym terminie.

 


M. Niezgoda, G. Babiński, Biografia intelektualna Hieronima Kubiaka [w:] K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Saręga (red.) Władza, naród, tożsamość: studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 8.