Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Piotr Jedynak nowym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Piotr Jedynak nowym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Obecny prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak został wybrany przez Kolegium Elektorów na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2024-2028. Był jednym z czworga kandydatów na to stanowisko. Rektor elekt rozpocznie urzędowanie 1 września.

 

 

W imieniu całej społeczności Wydziału Filozoficznego  serdecznie gratulujemy 307. rektorowi elektowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, życzymy powodzenia i z nadzieją spoglądamy w przyszłość!

W głosowaniu wzięli udział wszyscy z 238 elektorów. Zwycięzcę, prof. Piotra Jedynaka, poparło 122 osób, prof. Tomasza Grodzickiego - 63, prof. Armena Edigariana - 49, a prof. Dorotę Malec - 4. Profesor Jedynak jest 307. rektorem w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i od 1 września będzie nim kierował przez najbliższe 4 lata.

- Serdecznie gratuluję profesorowi Piotrowi Jedynakowi, który został dzisiaj wybrany na urząd rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024-2028. Wierzę, że najstarsza polska uczelnia pod jego kierownictwem będzie nie tylko z powodzeniem realizowała wszystkie zamierzone plany badawcze, dydaktyczne i organizacyjne, ale pozostanie dla całego polskiego szkolnictwa wyższego przykładem autentycznej wspólnoty akademickiej - przekazał nam tuż po ogłoszeniu wyników wyborów prof. Jacek Popiel, obecny rektor UJ.

Prof. Piotr Jedynak przyznał, że w tym roku kampania wyborcza w Uniwersytecie Jagiellońskim była intensywna, a zwycięstwo już w 1. turze jest dla niego pozytywnym zaskoczeniem. Podziękował też wszystkim członkom społeczności akademickiej za udział w wielu debatach i spotkaniach.

- Dwa ostatnie miesiące były dla mnie najbardziej intensywne w życiu zawodowym, a na pewno w pracy akademickiej. Musiałem nauczyć się wielu rzeczy z obszarów, którymi nie kierowałem w uniwersytecie. Jednym słowem, lepiej poznałem Uniwersytet Jagielloński, co mnie bardzo cieszy, bo jest też dobrym zwiastunem na nadchodzącą kadencję. Czeka nas w niej dużo wyzwań, w tym między innymi inwestycyjnych. Musimy dokończyć remont Centrum Kultury Rotunda, rozpocząć budowę akademika na Ruczaju, a także poprawić sytuację lokalową dwóch wydziałów zlokalizowanych w centrum - powiedział rektor elekt.

I dodał: - Nie zapominam jednak o tym, że do końca sierpnia nadal jestem prorektorem do spraw polityki kadrowej i finansowej. Jeszcze w tej kadencji mam w planie dokończenie informatyzacji procesów kadrowych. Wiem też, że zwyczajem uniwersyteckim wraz z profesorem Jackiem Popielem będę niewątpliwie musiał zapoznawać się z bieżącymi wyzwaniami, które dotyczą obowiązków rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowy rektor UJ w swoim programie wyborczym zapowiadał tworzenie w Uniwersytecie Jagiellońskim możliwie najlepszych warunków zatrudnienia i kształcenia, zapewnienie stabilności finansowej uczelni, także poprzez poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, co umożliwi nie tylko poprawę sytuacji materialnej osób pracujących i studiujących, ale także utrzymanie i dalsze inwestowanie w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną, a także ciągłe unowocześnianie i doskonalenie procesów kształcenia. Zamierza zwiększyć liczbę międzynarodowych projektów badawczych i zintensyfikować współpracę z najlepszymi uniwersytetami na świecie w zakresie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i projektów dydaktycznych. Prof. Piotr Jedynak chce też realizować zobowiązania wynikające ze społecznej odpowiedzialności UJ, w tym szczególnie podejmować działania zorientowane na przezwyciężenie kryzysu klimatyczno-ekologicznego, poprawę warunków dostępności dla osób ze szczególnym potrzebami, przeciwdziałanie wykluczeniu i nierównemu traktowaniu, a także działania edukacyjne i popularyzacyjne zwiększające społeczną świadomość wartości i roli nauki.

Prof. Piotr Jedynak ukończył zarządzanie i marketing w Akademii Górniczo-Hutniczej i międzywydziałowe studia doktoranckie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 1998 roku, po obronie doktoratu, związał swoją przyszłość z Uniwersytetem Jagiellońskim, rozpoczynając pracę na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (WZiKS UJ), którego pracownikiem jest do dziś. W swojej karierze uniwersyteckiej pełnił szereg funkcji, w tym m.in. kierownika Katedry Systemów Zarządzania, zastępcy dyrektora, a później dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania (do 2014 roku Instytutu Ekonomii i Zarządzania), a także dziekana WZiKS UJ. Od 2020 roku jest prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Rektor elekt UJ, będąc profesorem nauk ekonomicznych, zajmuje się takimi zagadnieniami, jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie strategiczne i zarządzanie w szkolnictwie wyższym. Jak przyznaje, pełnienie funkcji w Uniwersytecie Jagiellońskim potrafi godzić z podstawowymi zadaniami nauczyciela akademickiego, którymi są prowadzenie badań naukowych, publikowanie oraz zajęcia ze studentami. Praca w zawodzie nauczyciela akademickiego jest dla niego źródłem ogromnej satysfakcji i spełnienia.

Prof. Piotr Jedynak jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji oraz członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, był członkiem Rad Szkół Doktorskich Nauk Społecznych oraz Nauk Humanistycznych, Zespołów Sterujących Priorytetowych Obszarów Badawczych FutureSoc i Antrophocene, a także Rady Programowej Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. Był pełnomocnikiem Zarządu ds. restrukturyzacji i systemów zarządzania w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Krakowie, doradcą organizacyjnym w zakresie projektowania, implementacji i doskonalenia systemów zarządzania, a także audytorem certyfikującym systemy zarządzania licznych przedsiębiorstw międzynarodowych i krajowych, w tym m.in. w Toyota Tsusho Europe, British Telecom, Alfa Laval, Polskich Portów Lotniczych, czy Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

Nowo wybrany rektor UJ jest autorem ok. 150 publikacji naukowych, w tym autorem lub współautorem 12 monografii. Redaktor naukowy serii wydawniczych Contemporary Management & Marketing Dilemmas oraz Comprehensive Management Issues. Współtwórca programu podwójny dyplom z Reutlingen University ESB Business School. Wypromował 4 doktorów oraz ok. 200 magistrów i licencjatów. Był recenzentem w ok. 20 przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach o tytuł profesora.