Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Małgorzata Kossowska w nowym skladzie Komitetu Polityki Naukowej

Prof. Małgorzata Kossowska w nowym skladzie Komitetu Polityki Naukowej

Prof. Małgorzata Kossowska (Instytut Psychologii) i dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) znaleźli się w nowym składzie Komitetu Polityki Naukowej (KPN). Jest to organ pomocniczy ministra, który przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez szefa resortu. Obecna kadencja 12-osobowego gremium potrwa do 2027 roku.

Do głównych zadań KPN należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

W nowym składzie KPN - oprócz prof. Małgorzaty Kossowskiej i dr. hab. Piotra Bajora, prof. UJ - znaleźli się: prof. Jakub Fichna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof. Ewa Gruza, prof. Wojciech Jakubowski i dr Magda Szcześniak (Uniwersytet Warszawski), dr Andrzej Kiebała (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki), prof. Tomasz Szapiro (Szkoła Główna Handlowa), prof. Wojciech Wolański (Politechnika Śląska), dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. PG (Politechnika Gdańska) oraz dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).

Prof. Małgorzata Kossowska jest kierownikiem Zakładu Psychologii Społecznej i Centrum Badań nad Poznaniem Społecznym w Instytucie Psychologii UJ. Zajmuje się poznawczymi i motywacyjnymi podstawami złożonych zjawisk społecznych (np. ideologii politycznej, uprzedzeń, nierówności społecznych w kontekście kulturowym), zjawiskiem oporu wobec wiedzy, sztywnością poznawczą i jej związkami z rozwiązywaniem problemów społecznych oraz podejmowaniem decyzji społeczno-politycznych. Jest autorką ponad 90 prac opublikowanych na arenie międzynarodowej oraz 8 książek na temat poznania społecznego, zamkniętych umysłów, stereotypów, uprzedzeń i tolerancji. Była prodziekanem Wydziału Filozoficznego UJ (2012-2020), a w latach 2008-2012 kierowała Instytutem Psychologii UJ (2008-2012). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2012-2020) i przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Nauki (2018-2020). Obecnie jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Association of Social Psychology i zespołu doradczego COVID-19 przy Prezesie PAN oraz szefową Zespołu Doradczego ds. Otwartych Danych działającego przy Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. ogólnych i międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego, dyplomacji, transformacji społeczno-politycznej obszaru postsowieckiego oraz instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej. Autor artykułów i monografii poświęconych powyższej problematyce, stypendysta w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych, jak również publicysta i komentator bieżących wydarzeń na arenie międzynarodowej. Laureat licznych konkursów i nagród. W latach 2012-2013 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Młodych Naukowców. Wcześniej był członkiem zarządu i wiceprzewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz prezesem Towarzystwa Doktorantów UJ. W 2020 r. był kierownikiem Global Trends Lab, jednostki badawczej Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza w UJ.

Polecamy również
Kolejne granty dla Wydziału Filozoficznego w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22 i SONATA BIS 13.

Kolejne granty dla Wydziału Filozoficznego w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22 i SONATA BIS 13.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe konkursów OPUS 26 i SONATA 19. Ponad 3,2 mln złotych dla naukowczyń i naukowców z Wydziału Filozoficznego.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe konkursów OPUS 26 i SONATA 19. Ponad 3,2 mln złotych dla naukowczyń i naukowców z Wydziału Filozoficznego.

Promocje doktorskie w dyscyplinach Wydziału Filozoficznego UJ - 07.05.2024

Promocje doktorskie w dyscyplinach Wydziału Filozoficznego UJ - 07.05.2024

Seminarium naukowe: "Edukacja jako dobro publiczne (?)"

Seminarium naukowe: "Edukacja jako dobro publiczne (?)"