Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat władz UJ dotyczący wydarzeń w Collegium Broscanium

Komunikat władz UJ dotyczący wydarzeń w Collegium Broscanium

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej i w mediach społecznościowych niepełnych informacji dotyczących sytuacji przy ul. Grodzkiej 52 (Collegium Broscanium) i prowadzonego tam strajku okupacyjnego, przedstawiamy pełen przebieg wydarzeń.

 

 

W środę 15 maja odbyła się demonstracja pod Collegium Novum. Delegacja protestujących złożyła w tym dniu na ręce rektora UJ prof. Jacka Popiela list otwarty wraz z listą podpisów, w którym przedstawione zostały żądania sformułowane przez Akademię dla Palestyny. W odpowiedzi na list otwarty skierowany do rektora UJ prof. Jacka Popiela, w piątek 17 maja opublikowane zostało stanowisko Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy, które tożsame jest ze stanowiskami KRUP i KRASP.

24 maja grupa osób z Akademii dla Palestyny rozpoczęła strajk okupacyjny na terenie Collegium Broscanium przy ul. Grodzkiej 52. Teren ten jest na co dzień miejscem pracy i studiów trzech instytutów Wydziału Filozoficznego UJ: Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii i Instytutu Religioznawstwa.

W poniedziałek 27 maja odbyło się pierwsze spotkanie władz UJ – rektora UJ prof. Jacka Popiela, prorektora UJ prof. Jarosława Górniaka, dziekana Wydziału Filozoficznego UJ prof. Jacka Nowaka – z delegacją protestujących. Podczas spotkania omówione zostały żądania sformułowane w liście otwartym oraz wstępne uzgodnienia dot. warunków prowadzenia protestu. Kolejne spotkanie miało miejsce w środę 29 maja – delegacja strajkujących spotkała się z dziekanem Wydziału Filozoficznego UJ celem dopracowania warunków protestu.

Podczas spotkania 3 czerwca obie strony zaakceptowały zawarte w siedmiu punktach warunki protestu, które brały pod uwagę zarówno potrzeby protestujących, jak również kwestie bezpieczeństwa tak strajkujących, jak i osób na co dzień przebywających na terenie obiektu przy ul. Grodzkiej 52. Władze UJ wielokrotnie wskazywały, że strajk nie może zakłócać codziennych obowiązków dydaktycznych, studenckich i pracowniczych na terenie Collegium Broscanium, a protestujący zgodzili się na to, że nie będą zakłócać spokoju podczas trwającej sesji egzaminacyjnej, obron prac magisterskich czy licencjackich. Władze IS UJ intensywnie pracują nad tym, aby zapewnić komfortowe warunki pracownikom i studentom jednostki zarówno  przed, jak i w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Ze względu na powtarzające się uwagi ze strony administracji obiektu dotyczące nieprzestrzegania przez protestujących warunków protestu, w czwartek 6 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z delegacją protestujących – stronę uniwersytetu reprezentowali dziekan Wydziału Filozoficznego UJ prof. Jacek Nowak oraz dyrektorka Instytutu Socjologii UJ, prof. Marta Smagacz-Poziemska. Rozbieżności dotyczą dostępu do sali 79. Na co dzień protestujący mają dostęp do III klatki schodowej oraz sali 71, natomiast sala 79 jest przeznaczona na wydarzenia organizowane przez Akademię dla Palestyny. Jednak aby móc skorzystać z tej sali, protestujący muszą uzgadniać ów dostęp z władzami Instytutu Socjologii UJ.

Warto odnotować, że w środę 6 czerwca miało miejsce zdalne, nadzwyczajne posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJ, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Akademii dla Palestyny. Zgodnie z ich prośbą, po konsultacji z władzami IS UJ udostępniona została na czas trwania obrad sala 79. Po zakończonych obradach protestujący odmówili opuszczenia pomieszczenia.

Mimo ustaleń, co do których obie strony miały zgodność, w piątek 7 czerwca protestujący siłowo przejęli salę 79, łamiąc przy tym ustalenia poczynione podczas wcześniejszych spotkań.

Na prośbę protestujących, w poniedziałek 10 czerwca odbyły się negocjacje delegacji protestujących z władzami UJ (rektor UJ prof. Jacek Popiel, rektor elekt prof. Piotr Jedynak, prorektor UJ prof. Jarosław Górniak, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ prof. Jacek Nowak i dyrektorka Instytutu Socjologii UJ prof. Marta Smagacz-Poziemska); zaproszony został również przedstawiciel URSS UJ. Rozmowy trwały blisko trzy godziny i w większości dotyczyły postulatów sformułowanych w liście otwartym.

Podczas spotkania 10 czerwca strony uzgodniły, iż członkowie Akademii dla Palestyny przedyskutują w swoim gronie propozycje władz UJ, wysunięte podczas negocjacji, i przedstawią na nie odpowiedź. Mimo złożonych przez protestujących obietnic, władze UJ do tej pory (12 czerwca) jej nie otrzymały.

Protestujący nie przedstawili także odpowiedzi na zapytanie prorektora UJ prof. Jarosława Górniaka w sprawie okoliczności wtargnięcia do sali 79. Władze uczelni, dziekan Wydziału Filozoficznego i dyrektorka Instytutu Socjologii z całą powagą odnoszą się do uwag osób protestujących i mamy prawo oczekiwać takiego samego poważnego potraktowania z drugiej strony.

Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami na wszystkich poprzednich spotkaniach, osobą kontaktową dla protestujących jest Kamil Sikora z Biura Prasowego UJ i to do niego mają być kierowane propozycje studentów. Media społecznościowe i tradycyjne nie są formą kontaktu z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego.