Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analiza danych społecznych – nowe studia II stopnia w Instytucie Socjologii

Analiza danych społecznych – nowe studia II stopnia w Instytucie Socjologii

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego uruchamia nowe studia magisterskie "Analiza Danych Społecznych" (ADS). Program tych studiów integruje wiedzę z zakresu nauk społecznych z technikami matematycznymi i informatycznymi, przygotowując absolwentów do analizy dużych zbiorów danych (big data) w obszarach socjologii, zarządzania, ekonomii, mediów i komunikacji.

Program studiów ADS jest oparty na szerokim wachlarzu innowacyjnych metod nauczania, których wspólnym mianownikiem jest praktyczne wykorzystanie narzędzi analizy danych w celu rozwiązywania problemów w obszarze badań społecznych, biznesu czy polityk publicznych. Studentki i studenci równolegle do zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności planowania i prowadzenia badań społecznych oraz analizy danych, będę mieli możliwość poznać podstawy empirycznych nauk społecznych, m.in.: ekonomii, psychologii, socjologii, nauk politycznych. Program studiów obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: modelowanie danych, programowanie w języku R i Python, modele agentowe, uczenie maszynowe i AI w analizie danych, text mining, web mining, design thinking, wizualizację danych czy badania UX.

Ukończenie kierunku ADS umożliwi podjęcie zatrudnienia na rynku pracy w szybko i dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, które coraz bardziej potrzebuje specjalistów potrafiących sprawnie stosować narzędzia analizy danych i interpretować wyniki. Zaawansowane kompetencje badawczo-analityczne umożliwią także absolwentom i absolwentkom prowadzenie samodzielnej pracy badawczej w przypadku wyboru ścieżki kariery naukowej.

Oprócz twardych kompetencji badawczo-analitycznych, w programie kierunku nacisk położony jest m.in. na: rozwój konstruktywnego krytycznego myślenia o informacjach dostępnych w przestrzeni publicznej, wypracowanie umiejętności oceny jakości dowodów naukowych i argumentów wspartych danymi empirycznymi, uwrażliwienie na kompleksowość i komplementarność procesów społecznych, rozwój kreatywności i nieszablonowego rozwiązywania problemów - kształtowanie otwartości na nieznane i stawianie czoła wyzwaniom, rozwój wrażliwości humanistycznej i odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania informacji

Podczas 4 semestrów nauki obok kursów przewidzianych programem studiów (120 ECTS) oferujemy ponadto płatne dwumiesięczne staże w firmach badawczych i analitycznych, opłacony egzamin Cambridge potwierdzający znajomość Business English na poziomie C1 i dodatkowe szkolenia dla najlepszych.

Absolwenci i absolwentki ADS dysponując takim unikalnym zestawem kompetencji będą wysoce cenionymi badaczami-analitykami, ale także odpowiedzialnymi użytkownikami informacji w wielu profesjach!

Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat studiów ADS: https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfilz/analiz.dany.spol

Kierunek studiów Analiza danych społecznych został współtworzony oraz jest współfinansowany ze środków Funduszów Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w ramach projektu Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ. Numer umowy: FERS.01.05.-IP.08-0038/23-00.