Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Maria Flis uhonorowana srebrnym medalem UJ "Plus Ratio Quam Vis"

Prof. Maria Flis uhonorowana srebrnym medalem UJ "Plus Ratio Quam Vis"

W piątek, 21 czerwca, w auli Collegium Novum odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnego Medalu „Plus Ratio Quam Vis” prof. Marii Flis, wybitnej socjolożce, antropolożce i badaczce kultury, prorektor ds. rozwoju UJ w latach 2012-2016, dziekan Wydziału Filozoficznego w latach 2008-2012.

 

 

„Mistrzowie (…) są potrzebni by nas obdarowywać wiedzą, nakazem poszukiwania, pragnieniem wewnętrznej niezależności. Każde spotkanie z mistrzem rodzi chęć dawania świadectwa temu zdarzeniu, wywołuje odruch wdzięczności za otrzymany dar”.
/prof. Marian Stala/

Witając zebranych w Auli Collegium Novum Rektor prof. dr hab. Jacek Popiel podkreślił szczególne zasługi prof. Marii Flis w zakresie kształcenia młodych kadr naukowych oraz pełne i długotrwałe zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Uniwersytetu. Laudację wygłosił prof. dr hab. Jarosław Górniak, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju. Łaciński tekst dyplomu został odczytany przez prof. dr hab. Jacka Nowaka, dziekana Wydziału Filozoficznego. W uroczystości uczestniczył również prof. dr hab. Wojciech Nowak, Rektor UJ poprzednich kadencji oraz naukowczynie i naukowcy z Instytutu Socjologii UJ, współpracownicy prof. Flis; dr hab. Marta Smagacz-Poziemska. prof. UJ, dyrektorka Instytutu Socjologii, prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller i dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ z Zakładu Antropologii Społecznej.

- Misją Uniwersytetu Jagiellońskiego jest czerpanie z bogactwa wielowiekowej tradycji i zachowywanie dziedzictwa pokoleń,a jednocześnie wytyczanie nowych kierunków rozwoju myśli poprzez najwyższej jakości badania i nauczanie, a także budowanie trwałych relacji ze społeczeństwem oraz kształtowanie otwartości na nieznane, wrażliwości humanistycznej i odpowiedzialności za działanie. Dewiza „Plus Ratio Quam Vis” pięknie wpisuje się w tą misję. W XXI wieku naczelna dewiza Uniwersytetu Jagiellońskiego nie straciła na swej aktualności. Traktuje bowiem o prymacie rozumu nad siłą. Społeczność Akademicka ma za zadanie stale przypominać o wymowie tych słów, ponieważ zawarta jest w nich mądrość i siła, którymi Uniwersytet kieruje się od ponad 650 lat swej działalności.
Zdajemy sobie sprawę, iż bywają momenty, w których trudno tę maksymę obronić, chwile gdy prawda gubi się we współczesnych realiach. Tym ważniejsze wydaje się więc podkreślanie obecności osób, którzy kierują się tymi słowami -
mówił prof. Jacek Popiel.

Profesor Maria Flis pełniła w służbie uniwersytetu wiele ważnych funkcji. Była prodziekanem Wydziału Filozoficznego (1999-2005), dziekanem Wydziału Filozoficznego (2005-2012), prorektorem UJ ds. Rozwoju (2012-2016), Pełnomocnikiem Rektora ds. monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju UJ (2016-2020), Przewodniczącą Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne na UJ (2019-2022). Ponadto była członkinią Senackiej Komisji Dydaktycznej, przewodniczącą Stałej Rektorskiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i Akredytacji, przewodniczącą Stałej Rektorskiej Komisji ds. Oceny Jakości Nauczania. Była również członkinią zespołu do spraw Krajowych Ram Kwalifikacji Szkolnictwa Wyższego przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego.

W swoich pracach profesor Flis podejmowała istotne problemy współczesnej teorii i filozofii społecznej. Jest autorką książek i artykułów poświęconych twórczości Bronisława Malinowskiego, Alfreda Radcliffe-Browna, Leszka Kołakowskiego, Stanisława Brzozowskiego. Przez wiele lat była kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ.

Z okazji uroczystości i jubileuszu Instytut Socjologii UJ przygotował "Księgę pamiątkową prof. dr hab. Marii Flis" (do pobrania w pdf):

"W uznaniu ważności relacji - intelektualnych, przyjacielskich, zawodowych i mentorskich - przyjęliśmy formę księgi jubileuszowej, w której zmieściła się teoria socjologiczna, refleksja o roli uniwersytetu i istocie poznania, biograficzne wspomnienia, wiersze, laudacje i laurki. Niech świadczą one o wielorakich relacjach i oddziaływaniach Profesor Marioli Flis na ludzi i instytucje."

 

Medal "Plus ratio quam vis"
Dewiza "Plus ratio quam vis" (łac. "Więcej znaczy rozum, niż siła", "Rozum przed siłą") wypisana jest na portalu prowadzącym z Auli do Sali Kopernika w Collegium Maius. Jest zaczerpnięta z "Elegii" poety Maximianusa, który żył w VI wieku.

Pierwszy medal, wybity dla upamiętnienia 600-lecia odnowienia Uczelni przez św. Jadwigę królową i króla Władysława Jagiełłę, otrzymał w 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, absolwent i zarazem doktor honoris causa UJ.
Sentencja, wpisana do Statutu UJ, jest myślą przyświecającą całokształtowi działalności tej najstarszej polskiej szkoły wyższej. Dobrze oddaje także moralną postawę Uniwersytetu wobec wyzwań, którym na przestrzeni wieków musiał stawić czoło.

Medalem uhonorowane zostały także wybitne osobistości, m.in.: dr James Dewey Watson, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii (za opracowanie wraz z innymi naukowcami modelu budowy przestrzennej podwójnej helisy DNA), Aníbal Cavaco Silva, ekonomista i polityk, były premier, a obecnie prezydent Portugalii, Valéry Giscard d'Estaing, francuski polityk i były prezydent Francji, wybitni naukowcy tacy jak prof. Andrzej Zoll, prof. Władysław Stróżewski, prof. Adam Bielański, a także znakomici byli rektorzy Uniwersytetu m.in. prof. Andrzej Pelczar, prof. Franciszek Ziejka, prof. Karol Musioł.

Regulamin przyznawania medalu "Plus ratio quam vis"

fot. Kamil Sikora, Biuro Prasowe UJ

 
Pliki do pobrania
pdf
Księga pamiątkowa prof. dr hab. Marii Flis
Zobacz galerię zdjęć