Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Joanna Luc z Instytutu Filozofii wśród stypendystów Ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Dr Joanna Luc z Instytutu Filozofii wśród stypendystów Ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Wieczorek przyznał stypendia 16 wybitnym, młodym naukowcom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będą oni przez 3 lata otrzymywali wsparcie finansowe w wysokości 5 390 zł miesięcznie. Wśród nich znalazła się znalazła się dr Joanna Luc z Zakładu Epistemologii Instytutu Filozofii.

Jak poinformował resort nauki, do konkursu wpłynęło 1708 wniosków o przyznanie stypendium. Były one oceniane przez zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową - w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. Wyłaniając kandydatów do stypendium, stosowano podejście wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych, które polega na przyznawaniu w dyscyplinach podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny.

W poszczególnych dyscyplinach można było przyznać maksymalnie 5 stypendiów, z czego 1 dla doktoranta. Natomiast w dyscyplinach z większą liczbą wniosków przyznano więcej niż 5 stypendiów, wykorzystując dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. Zatem niewykorzystane w danej dyscyplinie stypendia mogły być wykorzystane w innych dyscyplinach zaliczanych do tej samej dziedziny. Oznacza to, że bardziej popularne dyscypliny miały stosunkowo więcej stypendystów.

Mając na uwadze listy rankingowe wniosków w poszczególnych dyscyplinach i grupach młodych naukowców, Dariusz Wieczorek przyznał stypendia 228 młodym naukowcom, w tym 32 doktorantom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez ww. zespół. Z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymali je:

 • dr Sylwia Bąk (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej),
 • dr Sławomir Doległo (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej),
 • dr Mikołaj Frączyk (Wydział Matematyki i Informatyki),
 • dr Piotr Gąsiorek (Wydział Biologii),
 • dr Szczepan Kościółek (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej),
 • lic. Piotr Kubala (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej),
 • dr Justyna Liro (Wydział Geografii i Geologii),
 • dr Joanna Luc, Zakład Epistemologii, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny,
 • dr Agata Mazurkiewicz (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych),
 • dr Natalia Mazur-Panasiuk (Małopolskie Centrum Biotechnologii),
 • dr Karolina Nikielska-Sekuła (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych),
 • dr Piotr Obacz (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych),
 • dr Miłosz Stelmach (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej),
 • dr Maciej Stępka (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych),
 • dr Piotr Szczepaniak (Wydział Lekarski),
 • dr Łukasz Woźniak (Wydział Chemii).

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o ich przyznanie.