Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mikrotożsamości i wielkie narracje w polityce

Mikrotożsamości i wielkie narracje w polityce

W najnowszym numerze Przeglądu Politycznego artykuł "Mikrotożsamości i wielkie narracje w polityce" autorstwa prof. Piotra Kłodkowskiego [Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji], prof. Anny Siewierskiej - Chmaj [Uniwersytet Rzeszowski] i prof. Małgorzaty Kossowskiej [Behaviour in Crisis Lab & Instytut Psychologii].

 

 

W najnowszym numerze 184/2024 Przeglądu Politycznego artykuł "Mikrotożsamości i wielkie narracje w polityce" autorstwa prof. Piotra Kłodkowskiego z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji, prof. Anny Siewierskiej-Chmaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego i prof. Małgorzaty Kossowskiej z Behaviour in Crisis Lab w Instytucie Psychologii.

"DEKADĘ TEMU FRANCIS FUKUYAMA postawił tezę, wedle której amerykańskie instytucje publiczne znajdują się w stanie rozkładu, zaś samo państwo staje się wręcz łupem poszczególnych grup interesu, innymi słowy: mamy do czynienia ze specyficznie amerykańską wersją „oligarchizacji”, która stopniowo osłabia spójność społeczną i samą strukturę demokratycznego państwa. Cztery lata później, a więc już w czasie prezydentury Donalda Trumpa, doprecyzowuje jeszcze swoje konkluzje w książce Tożsamość (Identity). Wyjaśnia, że postulowana i realizowana od dłuższego czasu „polityka tożsamości” służy – z jednej strony – umacnianiu własnych wpływów i politycznej władzy przez rozmaite grupy populistów odwołujących się do wybranych składników owych tożsamości wśród własnych wyborców czy politycznych klientów, z drugiej – owa polityka rozwija się samoistnie, dostarczając narzędzi do coraz węższej samoidentyfikacji coraz większej liczbie osób. Rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznawana religia, status majątkowy i społeczny czy polityczne przekonania są tworzywem, dzięki któremu można kształtować własne mikrotożsamości, stojące w opozycji do innych mikrotożsamości, a które mają jakoby w najlepszy sposób definiować jednostkę zanurzoną w takiej, a nie innej rzeczywistości kulturowej. Fundamenty systemu demokracji liberalnej, opierającego się przecież na pewnym uniwersalnym, czyli z założenia wspólnym dla wszystkich systemie wartości – powiada Fukuyama – są w ten sposób coraz mocniej podważane przez dynamiczną politykę tożsamości, prowadząc stopniowo do społecznej i politycznej anarchizacji/destabilizacji oraz pogłębiającej się erozji poczucia większej wspólnoty.

Jak zdefiniować ten nie do końca doprecyzowany koncept mikrotożsamości? W jaki sposób powstawanie mikrotożsamości w pluralistycznym społeczeństwie łączy się z różnymi wersjami wielopoziomowej polityki tożsamości? Co sprzyja ich powstawaniu i w jakim otoczeniu kulturowo-społecznym mogą się dynamicznie rozwijać? Czy Stany Zjednoczone, ze względu na swoją specyfikę, są wyjątkowo predestynowane do konfrontacji z tym zjawiskiem, a może ma ono charakter dużo bardziej uniwersalny, i dotyczy również Europy, jak i innych kontynentów? I kolejne, bardzo pragmatyczne zagadnienie: mikrotożsamości mogą przekształcać codzienne życie społeczne i polityczne, a jak wpływają na decyzje wyborcze w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej? I wreszcie: czy spostrzeżenia i ostrzeżenia Fukuyamy są rzeczywiście uzasadnione?"

Link do całego artykułu >>> Mikrotożsamości i wielkie narracje w polityce | PP 184/2024 (przegladpolityczny.pl)

Polecamy również
Czy wiecie, że Socjolog i Socjolożka mogą także tworzyć aplikacje? Zespół z IS UJ nagrodzony srebrnym medalem za innowacyjne rozwiązanie promujące prosumencki wkład do zielonej transformacji

Czy wiecie, że Socjolog i Socjolożka mogą także tworzyć aplikacje? Zespół z IS UJ nagrodzony srebrnym medalem za innowacyjne rozwiązanie promujące prosumencki wkład do zielonej transformacji

Coroczna konferencja projektu flagowego Behaviour in Crisis Lab. "Budowanie odporności: Wsparcie młodzieży, uchodźców i pracowników socjalnych w czasach kryzysu."

Coroczna konferencja projektu flagowego Behaviour in Crisis Lab. "Budowanie odporności: Wsparcie młodzieży, uchodźców i pracowników socjalnych w czasach kryzysu."

Zrozumieć, zamiast dyscyplinować - wywiad z prof. Hubertem Kaszyńskim

Zrozumieć, zamiast dyscyplinować - wywiad z prof. Hubertem Kaszyńskim

Kolejne granty dla Wydziału Filozoficznego w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22 i SONATA BIS 13.

Kolejne granty dla Wydziału Filozoficznego w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22 i SONATA BIS 13.