Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty i informacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prodziekan ds ogólnych ogłasza konkurs o przyznanie finansowania ze środków DSC

Prodziekan ds ogólnych Wydziału Filozoficznego UJ prof. dr hab. Małgorzata Kossowska ogłasza konkurs o przyznanie finansowania ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.

Projekty należy przygotować według zasad ujętych w Regulaminie.

Wnioski należy składać do 16 września 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 października.

Załączniki:

Załącznik nr 1 -  Wniosek

Załącznik nr 2 -  Raport cząstkowy

Załącznik nr 3 - Raport końcowy