Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Artykuł badaczki z CEAPP nagrodzony tytułem "The Paper of the Year Award"

Artykuł badaczki z CEAPP nagrodzony tytułem "The Paper of the Year Award"

Nagrodę "The Paper of the Year Award" w czasopiśmie American Journal of Health Promotion przyznano dr hab. Dorocie Węziak-Białowolskiej prof. UJ z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Artykuł „Character Strenghts Involving an Orientation to Promote Good Can Help Your Health and Well-Being. Evidence from two Longitudinal Studies" dotyczy promocji zdrowia i dobrostanu w miejscu pracy. Pierwszym autorem artykułu jest Profesor Węziak-Białowolska (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ), pozostałymi autorami są Piotr Białowolski, Eileen McNeely oraz Tyler J. VanderWeele.

Nagrodzony artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w latach 2017-2019 na dużych próbach pracowników w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Badania dotyczyły dobrostanu pracowników, promocji zdrowia fizycznego i psychicznego w miejscu pracy i obejmowały analizę dwóch wyraźnie odmiennych socjo-kulturowych kontekstów, tj. stawiający na indywidualizm kontekst kulturowy Stanów Zjednoczonych oraz kolektywny kontekst kulturowy Meksyku. 

Artykuł porusza tematykę dotyczącą determinantów zdrowia w środowisku pracy w kontekście osobistych mocnych stron charakteru. Analizowano, jak indywidualne mocne strony charakteru obejmujące orientację na promowanie dobra mogą potencjalnie poprawiać zdrowie (np. zmniejszać ryzyko zachorowań czy depresji) i ogólny dobrostan (np. wspierać poczucie szczęścia i sensu życia), jak również dobrostan w miejscu pracy (np. poczucie satysfakcji z pracy, czy obniżenie poczucia lęku i stresu w pracy). Autorzy pokazali, że orientacja na promowanie dobra jest pozytywnie skorelowana z rejestrowanymi rok później:

  • wyższymi poziomami satysfakcji z życia, samooceny zdrowia psychicznego i fizycznego, więzi społecznych oraz poczucia sensu życia;

  • niższymi poziomami stanów lękowych, depresji oraz poczucia osamotnienia;

  • wyższymi poziomami poczucia szczęścia w pracy oraz mniejszym stresem, poczuciem osamotnienia i przygnębienia w miejscu pracy.

Na podstawie uzyskanych wyników autorzy zauważyli, że zastosowanie samoterapii psychologicznych oraz codziennych rytuałów i zachowań altruistycznych, takich jak zaangażowanie w działalność dobroczynną, wolontariat, pomoc innym, może pozytywnie przełożyć się na poprawę zdrowia oraz szeroko rozumianego dobrostanu, jak również na redukcję stresu i wzmocnienie więzi społecznych zarówno w życiu, jak i w pracy.

Kryteria przyznawania nagród przez American Journal of Health Promotion to aktualność i istotność tematyki w obszarze promocji zdrowia, klarowność pytań badawczych i wysoka jakość zastosowanych metod badawczych, liczba cytowań i pobrań artykułu oraz unikatowy wkład w literaturę z dziedziny promocji zdrowia.

Z artykułem można zapoznać się tutaj: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0890117120964083

Z biogramem Pani Profesor można zapoznać się na stronie Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ: https://ceapp.uj.edu.pl/pracownicy-ceapp

 

Gratulujemy Pani Profesor badań oraz nagrody, życzymy owocnej pracy na Wydziale Filozoficznym UJ.