Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Odszedł od nas prof. Krzysztof Pilarczyk

Odszedł od nas prof. Krzysztof Pilarczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 lipca 2023 roku po ciężkiej chorobie zmarł Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk, religioznawca, judaista i biblista, wieloletni pracownik Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego na naszym Wydziale.

Pan Profesor był historykiem religii, biblistą, judaistą i bibliologiem,  honorowym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i  kierownikiem Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich w Instytucie Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor był autorem licznych prac poświęconych historii judaizmu, literaturze biblijnej i apokryficznej, a także dialogowi międzyreligijnemu, a zwłaszcza relacjom chrześcijańsko-żydowskim. Jego publikacje poświęcone kulturze książki żydowskiej zapewniły mu uznanie nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Odszedł Uczony o ogromnej erudycji, umiejętnie łączący wiedzę z różnych dyscyplin i potrafiący inspirować studentów. Za swoją działalność badawczą był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UJ.

Śp. Krzysztof Pilarczyk był członkiem Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UJ, współpracownikiem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członkiem wielu towarzystw naukowych, m. in.  Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie (filii Międzynarodowego Centrum w Turynie), autorem ponad 300 publikacji naukowych (w języku polskim, rosyjskim, hebrajskim oraz językach  kongresowych).

 

Msza Święta żałobna odbędzie się w piątek, 4 sierpnia 2023 o godzinie 10:00 w kościele pod wezwaniem świętego Szczepana w Krakowie (ul. Henryka Sienkiewicza 19). Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Elblągu, w sobotę 5 sierpnia 2023 o godzinie 14:00, na Cmentarzu Komunalnym Dębica.

 

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia. 

Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ

prof. Jacek Nowak wraz ze społecznością akademicką wydziału

Recommended
Researchers of the Faculty of Philosophy in the Scientific Committees of the Polish Academy of Sciences

Researchers of the Faculty of Philosophy in the Scientific Committees of the Polish Academy of Sciences

Kolejne granty NCN dla naukowców i naukowczyń Wydziału Filozoficznego!

Kolejne granty NCN dla naukowców i naukowczyń Wydziału Filozoficznego!

Konferencja "E-Know. 4 żywioły. Człowiek 2050"

Konferencja "E-Know. 4 żywioły. Człowiek 2050"

Seminarium "Towards Trauma Informed Organisation in Behaviour in Crisis Lab"

Seminarium "Towards Trauma Informed Organisation in Behaviour in Crisis Lab"