Web Content Display Web Content Display

Komunikaty i informacje

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

II tura konkursu o przyznanie finansowania ze środków DSC

Dziekan ds. ogólnych Wydziału Filozoficznego ogłasza II turę konkursu o przyznanie finansowania ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.

Wnioski, przygotowane zgodnie z nowym regulaminem (regulamin zamieszczony na stronie Wydziału) należ składać TYLKO w formie elektronicznej w formie pliku pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry.

Przyjmowane będą wnioski w postaci JEDNEGO pliku – opisane zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko_dokorant lub imie.nazwisko_pracownik.

Projekty należy wysyłać na adres e-mailowy swojego instytutu z dodatkiem DSC (np. psychologiaDSC@uj.edu.pl; socjologiaDSC@uj.edu.pl, filozofiaDSC@uj.edu.pl, pedagogikaDSC@uj.edu.pl, religioznawstwoDSC@uj.edu.pl, kulturoznawstwoDSC@uj.edu.pl). Wydatki w projekcie należy zaplanować od 18 października 2017 roku.

Wnioski przyjmowane będą do 11 września 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 4 października 2017 roku.

Published Date: 03.07.2017
Published by: Przemysław Kozera