Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kognitywistyka

Web Content Display Web Content Display

Kognitywistyka

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia (licencjackie) z kognitywistyki to unikalny program interdyscyplinarnych studiów łączących wiedzę z filozofii, logiki, psychologii, językoznawstwa, informatyki oraz neuronauki, przekazywaną przez wybitnych wykładowców z wielu różnych jednostek UJ oraz AGH. Absolwent studiów będzie rozumiał podstawy funkcjonowania ludzkiego umysłu i jego neurobiologicznego podłoża oraz znał zasady konstrukcji sztucznych systemów inteligentnych naśladujących ludzkie poznanie. Studia licencjackie dają studentom doskonałe podstawy do kontynuacji edukacji na studiach II stopnia oraz są świetnym uzupełnieniem dla wcześniejszego wykształcenia w zakresie filozofii, logiki, psychologii, językoznawstwa, informatyki lub neuronauki. Po ukończeniu studiów, absolwenci będą wstępnie przygotowani do pracy związanej z:

  • badaniami nad funkcjonowaniem poznawczym oraz jego zaburzeniami i treningiem, w innowacyjnych firmach lub w ramach studiów magisterskich,
  • analizą i prezentacją złożonych struktur danych, problemów, zagadnień,
  • projektowaniem i analizą sztucznych systemów inteligentnych,
  • modelowaniem zachowania się użytkownika w szeroko rozumianych systemach interakcyjnych (tj. urządzenia teleinformatyczne, w tym serwisy www) oraz analizy ich ergonomii,
  • tworzeniem „przyjaznych" platform internetowych oraz projektowaniem efektywnych programów edukacyjnych, treningowych i rehabilitacyjnych (kompensujących deficyty poznawcze),
  • prowadzeniem zrozumiałej komunikacji społecznej (PR, reklama, tutoriale, coaching itp.) oraz
  • oceną i podnoszeniem kwalifikacji pracowników firm z nowoczesnych branż (HR).

Nasi studenci otrzymują etaty i staże w międzynarodowych firmach już w trakcie studiów!

Więcej informacji na temat tego kierunku studiów znajdą Państwo na stronie:

http://www.uj.edu.pl/pl_PL/web/kognitywistyka/studia-licencjackie