Web Content Display Web Content Display

Komunikaty i informacje

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Zaproszenie na wykład „Ustawa 2.0 i reforma szkolnictwa wyższego: stan debaty i kierunki rozwiązań”

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrekcji Instytutu Socjologii UJ zapraszam na wykład prof. dr hab. Jarosława Górniaka

pt. „Ustawa 2.0 i reforma szkolnictwa wyższego: stan debaty i kierunki rozwiązań”

Wykład odbędzie się 21 czerwca (w środę) o godzinie 17.00 w sali 79 Instytutu Socjologii UJ (Grodzka 52, drugie piętro). Po wystąpieniu prof. Górniaka zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji na temat prac nad nową ustawą, jej założeń i kształtu.

Profesor Jarosław Górniak - Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ, Kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji, Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ oraz twórca Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ jest od września 2016r Przewodniczącym Rady Narodowego Kongresu Nauki, który ma się odbyć w Krakowie we wrześniu br. Podczas Kongresu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Z poważaniem

dr hab. Marcin Lubaś

Dyrektor Instytutu Socjologii UJ

Przewodniczący Rady Instytutu Socjologii

Published Date: 08.06.2017
Published by: Przemysław Kozera