Web Content Display Web Content Display

Komunikaty i informacje

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Konkursu o przyznanie finansowania ze środków DSC. Projekty należy składać do 20 czerwca 2013 roku

Prodziekan ds ogólnych Wydziału Filozoficznego UJ ogłasza konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doktorantów i młodych pracowników naukowych z Dotacji Celowej Wydziału. Projekty przygotowane według zasad ujętych w Regulaminie należy składać do 20 czerwca 2013 roku w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału Filozoficznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 lipca 2013.

Published Date: 20.05.2013
Published by: Adrianna Witek