Web Content Display Web Content Display

Komunikaty i informacje

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Pierwsza edycja projektu "Summer.org – innovative approach to organizational research and development"

Szkoła Letnia z zakresu Psychologii Organizacji

Pierwsza edycja projektu "Summer.org innovative approach to organizational research and development" została zrealizowana w lipcu bieżącego roku. Uczelnie partnerskie biorące udział w projekcie to Uniwersytet Jagielloński UJ, Cologne Business School (CBS),  oraz Budapest College of Communication, Business and Arts (BKF). Projekt finansowany był ze środków program Erasmus w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Uczestnicy pracowali z trzech modułach naukowych: Badania Organizacyjne, Doradztwo Strategiczne oraz Innowacyjność na rzecz przedsiębiorczości. Projekt zakończył się pełnym sukcesem, studenci zyskali nową wiedzę i umiejętności, zdobyli wartościowe doświadczenia międzykulturowe oraz zwiększali swoje kompetencje językowe, gdyż cały projekt prowadzony był w języku angielskim. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu już za rok. Więcej informacji na www.summer.icbro.org

Published Date: 20.09.2013
Published by: Adrianna Witek