Web Content Display Web Content Display

Komunikaty i informacje

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Godziny dziekańskie w dniu 31.10.2013r.

Na prośbę Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Filozoficznego Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. Leszek Sosnowski ogłasza „godziny dziekańskie" w dniu 31 października 2013r. od godziny 15:00.

Published Date: 28.10.2013
Published by: Adrianna Witek