Web Content Display Web Content Display

Komunikaty i informacje

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Konkurs dla młodych badaczy i uczestników studiów doktoranckich Wydziału Filozoficznego UJ - wnioski do 19.12.2013r.

Konkurs dla młodych badaczy i uczestników studiów doktoranckich Wydziału Filozoficznego UJ wnioski do 19.12.2013r

Wydział Filozoficzny sfinansuje zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do badań naukowych.

Osoby zainteresowane zakupieniem oprogramowania proszę o składanie CV, listy osiągnięć naukowych oraz krótkich uzasadnień planów wykorzystania oprogramowania do badań własnych do 19 grudnia 2013 roku do godziny 13.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem konkursów na środki DSC.

Published Date: 17.12.2013
Published by: Adrianna Witek