Web Content Display Web Content Display

Komunikaty i informacje

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Filozoficznego ogłasza konkurs o przyznanie finansowania ze środków DS

Prodziekan ds ogólnych Wydziału Filozoficznego UJ ogłasza konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doktorantów i młodych pracowników naukowych z Dotacji Celowej Wydziału. Projekty przygotowane według zasad ujętych w Regulaminie należy składać do 23 czerwca 2014 roku w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału Filozoficznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 lipca 2014.

Published Date: 13.05.2014
Published by: Adrianna Witek