Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

International grants at the Faculty of Philosophy

Metascience of Bioethics and philosophy of medicine – a computational history of the field

Metascience of Bioethics and philosophy of medicine – a computational history of the field

Topic modeling – a text-mining technique often used to uncover thematic structures in large collections of texts – has been increasingly frequently employed in the context of the analysis of scholarly output. In this study, we construct a corpus of 19,488 texts published since 1971 in seven leading journals in the field of bioethics and philosophy of medicine and we use a machine learning algorithm to identify almost 100 topics representing distinct themes of interest in the field. On the basis of inter-topic correlations, we group the content-based topics into 8 clusters, thus providing a novel, fine-grained intellectual map of bioethics and philosophy of medicine. Moreover, we conduct a number of diachronic analyses, examining how the ‘prominence’ of different topics has changed across time. In this way we are able to observe the distinct patterns in which bioethics and philosophy of medicine have evolved and changed their focus over the past half a century.https://bioethics.incet.uj.edu.pl/home
Authors
dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ | dr Vilius Dranseika | dr Piotr Bystranowski
Projekt REMEDIS - Redefinicja kompetencji medialnych i umiejętności cyfrowych w Europie

Projekt REMEDIS - Redefinicja kompetencji medialnych i umiejętności cyfrowych w Europie

REMEDIS ma na celu zwiększenie uwagi praktyków i decydentów na bardzo słabo rozwinięte kwestie łączące różne rodzaje umiejętności medialnych i cyfrowych w dziedzinach życia odnoszących się do pozytywnych wyników w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania zamożności jednostek i społeczeństw.

Kierownikiem polskiego zespołu w projekcie "REMEDIS - Redefinicja kompetencji medialnych i umiejętności cyfrowych w Europie" jest dr hab. inż. Łukasz Tomczyk. REMEDIS ma na celu zwiększenie uwagi praktyków i decydentów na bardzo słabo rozwinięte kwestie łączące różne rodzaje umiejętności medialnych i cyfrowych w dziedzinach życia odnoszących się do pozytywnych wyników w zakresie integracji społecznej oraz zwiększania zamożności jednostek i społeczeństw. REMEDIS jest projektem interdyscyplinarnym, który dąży do realizacji następujących celów: poprawy i wzmocnienia istniejących strategii interwencyjnych w zakresie umiejętności korzystania z mediów i kompetencji cyfrowych, bazując na badaniach powstałych poprzez współprojektowanie i współtworzenie rozwiązań edukacyjnych, uwzględniających różne konteksty geograficzne i kulturowe wśród partnerów projektowych; opracowania zaawansowanych metod umożliwiających wielowskaźnikowy pomiar kompetencji cyfrowych; poprawy istniejącej wiedzy teoretycznej na temat rzeczywistych wyników interwencji edukacyjnych, przy zwróceniu szczególnej uwagi na grupy docelowe; opracowania przyjaznego dla użytkownika konfigurowalnego zestawu narzędzi ewaluacyjnych do określenia poziomu kompetencji cyfrowych; opracowania zaleceń politycznych (postulatów) opartych na dowodach naukowych.

Projekt jest finansowany w ramach konkursu CHANSE organizowanego przez Narodowego Centrum Nauki. Partnerami Uniwersytetu Jagiellońskiego w projekcie są uczelnie z Belgii, Wielkiej Brytanii, Estonii, Hiszpanii i Finlandii.https://remedis-chanse.eu/
Kurs e-learningowy w ramach projektu REMEDIS