Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o zebraniu wyborczym

Informacja o zebraniu wyborczym

Wybory uzupełniające jednego przedstawiciela pracowników Wydziału Filozoficznego niebędących nauczycielami akademickimi w Radzie Wydziału Filozoficznego na kadencję 2020–2024

Wobec wygaśnięcia mandatu pana mgra Przemysława Kozery, przedstawiciela pracowników

Wydziału Filozoficznego niebędących nauczycielami akademickimi w Radzie Wydziału

(z powodu ustania jej zatrudnienia na Wydziale), na podstawie § 89, ust. 4 Statutu UJ oraz

uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca br., zarządzam przeprowadzenie

wyborów uzupełniających: Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej zwołuje na dzień 14 czerwca 2021 r. na godzinę 12:00 w trybie zdalnym zebranie wyborcze pracowników Wydziału Filozoficznego niebędących nauczycielami akademickimi w celu dokonania wyboru jednego przedstawiciela do Rady Wydziału Filozoficznego.

 

Otwarcia zebrania dokona i będzie czuwać nad jego przebiegiem pani dr hab. Beata

Gola, prof. UJ – upoważniony członek Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Technicznym narzędziem przeprowadzenia zebrania wyborczego będzie aplikacja MS Teams.

W najbliższych dniach zostanie w niej utworzony zespół Wybory uzupełniające 2 - administracja.

Następnie wszyscy Państwo – pracownicy Wydziału Filozoficznego UJ niebędących nauczycielami

akademickimi – otrzymają email z linkiem umożliwiającym dołączenie do tego zespołu (po

zalogowaniu się do aplikacji MS Teams loginem i hasłem, jakimi posługują się Państwo w poczcie

uniwersyteckiej). Aby wziąć udział w zebraniu wyborczym, w jego dniu, tuż przed godziną

rozpoczęcia, będzie trzeba zalogować się do Teams i wejść do odpowiedniego zespołu.

Narzędziem procedury zgłaszania kandydatów i głosowania będzie moduł „Wybory” w serwisie

USOSweb, stosowany podczas wcześniej przeprowadzonych w UJ wyborów. W najbliższych

dniach w module zostaną przygotowane formularze, jakie będą używane podczas zebrania.

W trakcie zebrania, aby móc dokonać zgłoszenia kandydatów a potem głosowania, będzie trzeba

zalogować się do serwisu USOSweb, po czym przejść do zakładki „Dla wszystkich” a następnie

„Wybory” i wybrać właściwe z listy. Podczas zebrania wyborczego techniczne wsparcie zapewni

dziekanat.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej informuje, że wybory zostaną przeprowadzone §72–73 Statutu UJ oraz Uchwały nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie: szczegółowej organizacji czynności wyborczych w wyborach na kadencję 2020–2024. Załączam, z prośbą o zapoznanie się, sporządzony na podstawie tych przepisów porządek obrad. Przypominam również, że osoby, które zostaną zgłoszone do kandydowania i chciałyby kandydować, a będą nieobecne na zebraniu, winny przekazać za pośrednictwem zgłaszających lub przesłać wcześniej na adres emailowy marek.kucia@uj.edu.pl pisemną zgodę na kandydowanie.

Pliki do pobrania
pdf
Porządek obrad zebrania wyborczego – wybory uzupełniające przedstawiciela do rady