Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy do udziału w Światowym Kongresie Kopernikańskim

Zapraszamy do udziału w Światowym Kongresie Kopernikańskim

Kongres organizowany jest w 550. rocznicę urodzin wielkiego astronoma. Jest to kolejna jego odsłona, gdyż obrady oprócz Krakowa odbywać się będą również w Toruniu i Olsztynie - trzech polskich miastach, które odegrały ważną rolę w życiu Mikołaja Kopernika. Krakowska część kongresu podzielona została na dwie sekcje: filozoficzną pt. "Dziedzictwo kopernikańskie" oraz sekcję ekonomiczną, zatytułowaną " Wokół pieniądza".

Światowy Kongres Kopernikański będzie dla międzynarodowej społeczności naukowej ważną okazją do uczczenia Kopernika i jego spuścizny oraz poruszenia kluczowych problemów współczesnej nauki.

W Krakowie będzie można wysłuchać interesujących wykładów i debat prowadzonych przez znakomitych polskich i zagranicznych ekspertów z obszaru nauk filozoficznych (m.in. ks. prof. Michała Hellera, prof. Stefano Gulizia, prof. Ovanesa Akopyana) oraz ekonomicznych (m.in. prof. Marka Belki, prof. Waltrauda Schelkle, prof. Sebastiana Edwardsa).

Uroczyste otwarcie krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego odbędzie się 24 maja o godz. 10.00 w Auditorium Maximum UJ przy ulicy Krupniczej 33.

Wykład inauguracyjny zatytułowany "Nicolaus Copernicus' Theory of Relativity" (Teoria względności Mikołaja Kopernika) wygłosi ks. prof. Michał Heller.

W programie tego dnia zaplanowano ponadto dwie sesje plenarne: "Rewolucja i kryzys w nauce: nauka płynąca z przeszłości i spojrzenie w przyszłość" i "Rewolucja (kopernikańska) w ekonomii" oraz wykład prof. Michela De Vroey'a pt. "The ‘Empirical Turn in Economics’, A Copernican Turn or a Return of the Pendulum?"

Udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona, więc aby zapewnić sobie udział w wydarzeniu, zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem strony skk2023.systemcoffee.pl.

 

Wszystkie wykłady i debaty będą transmitowane poprzez kanał YouTube UJ live oraz stronę internetową www.uj.edu.pl.

 

Sekcja filozoficzna zatytułowana "The Copernican Heritage" (Dziedzictwo kopernikańskie) będzie składała się z trzech paneli:  

1. "Copernicus’s Influence: on the evolution of worldviews" (Wpływ Kopernika: o ewolucji obrazów świata): panel poświęcony wpływowi rewolucji kopernikańskiej na naukowy i potoczny obraz świata oraz dynamice przekształceń tych obrazów. W tym panelu wezmą udział filozofowie, historycy, antropologowie, teolodzy oraz literaturoznawcy.

2. "Revolutions in Science" (Rewolucje w nauce): panel poświęcony naturze rewolucji kopernikańskiej w nauce i, szerzej, wszelkim rewolucjom naukowym. W tym panelu udział wezmą filozofowie, naukoznawcy, historycy nauki i psychologowie.

3. "The Anthropic Principle" (Zasada antropiczna): panel poświęcony zasadzie antropicznej, po raz pierwszy sformułowanej podczas kongresu kopernikańskiego w 1973 r. W tym panelu wezmą udział filozofowie, kosmologowie i matematycy.

Punktem wyjścia dla sekcji ekonomicznej, zatytułowanej "On Money" (Wokół pieniądza), będzie przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika "Monetae cudendae ratio", poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej. Ten historyczny wstęp będzie stanowił asumpt dla dyskusji dotyczącej teraźniejszości i przyszłości polityki monetarnej, toczonej między wybitnymi uczonymi, ekonomistami-praktykami i przedstawicielami najważniejszych instytucji finansowych.

Szczegółowy program Kongresu dostępny jest na stronie internetowej kopernik550.uj.edu.pl.