Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o przyznanie finansowania dla doktorantów Wydziału Filozoficznego (były konkurs DSC)

Konkurs o przyznanie finansowania dla doktorantów Wydziału Filozoficznego (były konkurs DSC)

Dziekan ds. Ogólnych ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności badawczej doktorantów.

Uwaga: Zgodnie z nowymi regulacjami ustawowymi oraz wytycznymi Pana Rektora prof. S. Kistryna konkurs obejmuje wyłącznie doktorantów. 

Wnioski, przygotowane zgodnie z regulaminem (z wyłączeniem punktów dotyczących pracowników; regulamin zamieszczony na stronie Wydziału) należy składać TYLKO w formie elektronicznej w formie pliku pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry.

Uwaga, doktoranci pobierający stypendia w grantach badawczych proszeni są o zamieszczenie we wniosku dodatkowego wyjaśnienia czy (ewentualnie w jakim stopniu) zadania badawcze o które wnioskują, są zbieżne z zadaniami realizowanymi w grancie. 

Przyjmowane będą wnioski w postaci JEDNEGO pliku – opisane zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko_dokorant

Projekty należy wysyłać na adres e-mailowy swojego instytutu przeznaczony na konkurs (np. psychologiaDSC@uj.edu.plsocjologiaDSC@uj.edu.plfilozofiaDSC@uj.edu.plpedagogikaDSC@uj.edu.plreligioznawstwoDSC@uj.edu.plkulturoznawstwoDSC@uj.edu.pl).

Wydatki w projekcie należy zaplanować od 1 września 2019 roku.

Wnioski przyjmowane będą do 14 czerwca 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 8 lipca 2019 roku.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin DSC