Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązujące przepisy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązujące przepisy

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 25 listopada 2015 roku

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim i w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 30 października 2015 r.

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 25 maja 2015 roku do 24 listopada 2015 roku

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim i w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 3 października 2014 r.

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 29 października 2014 roku do 24 maja 2015 roku

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. ( Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim i w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 3 października 2014 r.

Przewody doktorskie otwarte od dnia 1 października 2013 roku do 28 października 2014 roku

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. ( Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 22 września 2011 r. 

Postępowania o nadanie tytułu profesora, przewody doktorskie otwarte do dnia 30 września 2013 roku

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 15 stycznia 2004 r. z późn. zm.

Inne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego