Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram zajęć na poziomie Wydziału w roku akademickim 2020/2021

Szczegóły kursu:

Szczegóły kursu: II semestr

Osoba prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Edward Nęcka

Proponowany termin: poniedziałki, godz. 17-19:15.

Miejsce: Instytut Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, sala 2.15 (do odwołania: zdalnie, na platformie Teams)

Przewiduje się 15 spotkań.

Pierwsze zajęcia: 1.03.2021

Seminarium przygotowujące do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Limit miejsc 10

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. J. Perek – Białas, prof. UJ

Termin i miejsce zajęć: poniedziałki, 17:00-18:30, online

Pierwsze zajęcia odbędą się po 15 października

Limit miejsc 10

Szczegóły kursu: II semestr

Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętność współpracy naukowej

Szczegóły kursu: II semestr

Osoba prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Małgorzata  Kossowska

Termin i miejsce zajęć: online  

kurs będzie się odbywał w dniach 18.05.2021  i 25.05.2021 (dwa spotkania) od 10-12.25 + 15 min przerwy czyli od 10.00-12.40 (to jest 2 x 3 godziny dydaktyczne) 

Pierwsze zajęcia: 18.05.2021

Limit miejsc 10

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: – dr hab. T. Żuradzki, prof. UJ

Termin i miejsce zajęć: czwartki 18:00-19:30, online, 5 zajęć

Pierwsze zajęcia odbędą się 5 listopada

Limit miejsc 10

Szczegóły kursu:

Własność intelektualna i prawo autorskie

Szczegóły kursu: II semestr

Osoba prowadząca zajęcia: - dr Sybilla Stanisławska-Kloc

Termin i miejsce zajęć:  online

3 spotkania  po 2 godz., w terminach:

wtorek- 11 maja, 18 maja 2021,  17:00-18:30 

czwartek- 27 maja -  17:30-19:00

pierwsze zajęcia: 11.05.2021

Limit miejsc 10

Szczegóły kursu:

Osoba prowadząca zajęcia: - dr hab. Marzena Barańska prof. UJ

Termin i miejsce zajęć: czwartek 17:30 do 20.30 po 4 jednostki, MS Teams.

Pierwsze zajęcia odbędą się 5 listopada

30 godzin

Limit miejsc 10

Szczegóły kursu:

Szczegóły kursu: II semestr

Osoba prowadząca zajęci: dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ

Termin i miejsce zajęć: online  

wtorki, od 12.00 do 15.15 (2 x 1,5 godziny z 15-minutową przerwą). Przewiduje się 15 tego typu jednostek dydaktycznych w semestrze

Pierwsze zajęcia: 9.03.2021

Seminarium przygotowujące do egzaminu z dyscypliny dodatkowej