Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia

Pliki do pobrania
pdf
Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z 13 czerwca 2019 r.
pdf
Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim
pdf
Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
pdf
Uchwała nr 11/I/2018 Rady Wydziału Filozoficznego UJ z dnia 21 czerwca 2018 r.
pdf
Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn. 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększeń stypendiów oraz stypendiów dla najlepszych doktorantów
pdf
Uchwała nr 4/X/2017 Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększeń stypendiów z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
pdf
Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększeń stypendiów oraz stypendiów dla najlepszych doktorantów