Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów

Wsparcie w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów

Wydział Filozoficzny rozpoczął pilotażowy projekt wsparcia pozyskiwania międzynarodowych projektów badawczych. Wsparcie jest realizowane przez firmę MD international, która specjalizuje się w tego typu działaniach, we współpracy z Centrum Wsparcia Nauki UJ oraz Wydziałem. 

W ramach programu planujemy zapewnić wszystkim zainteresowanym pracownikom Wydziału wsparcie w przygotowaniu aplikacji grantowych na konkursy w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont Europa) i innych programów międzynarodowych. Wsparcie to będzie miało różnorodny charakter – od działań związanych z identyfikacją odpowiednich programów pasujących do zainteresowań naukowych pracowników Wydziału, pomocy w budowaniu konsorcjum międzynarodowego, pisaniu aplikacji, konstruowaniu budżetu etc. Działania te będą miały charakter indywidualnych konsultacji (tj. skierowany do poszczególnych pracowników) i działań skierowany do danej grupy badawczej, dyscypliny etc.

Zachęcamy do aktywnego udziału i w programie i skorzystania z doświadczenia naszego partnera. Pod koniec semestru zostanie przeprowadzona ewaluacja efektów pilotażu i zostanie podjęta decyzja, czy projekt zostanie kontynuowany, poszerzony na cały Uniwersytet czy zakończony. Dlatego zależy nam, aby pracownicy Wydziału od samego początku włączyli się w działania tego programu.