Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Research Support Module

Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach konkursu Research Support Module dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym.

Wnioski można składać za pośrednictwem Strefy ID.UJ w terminie od 25.05.2022 do 15.06.2022

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Przykładowe działania finansowane w ramach konkursu:

1) materiały zużywalne;

2) odczynniki;

3) książki;

4) środki trwałe (odpowiedzialni za środki trwałe są kierownicy jednostek organizacyjnych UJ, w których kształcą się doktoranci/uczestnicy studiów doktoranckich, bądź osoby wskazane przez kierowników tych jednostek);

5) usługi obce, w tym koszty związane z tłumaczeniem, korektą publikacji;

6) umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło lub umowy zlecenia – tylko dla osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim, bez wynagrodzenia dla doktorantów/uczestników studiów doktoranckich, zarówno jako kierowników projektów, jak i wykonawców; umowy cywilnoprawne są zawierane przez kierowników jednostek organizacyjnych UJ, w których kształcą się doktoranci/uczestnicy studiów doktoranckich).

Po zalogowaniu się do STREFY ID.UJ, w zakładce DOKTORANCI, WSPARCIE DOKTORANTÓW należy wybrać Research Support Module (jako moduł wsparcia)

Podczas składania aplikacji w STREFIE ID.UJ proszę o załączenie wypełnionego wniosku jako pojedynczego pliku pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub Dyrektora Instytutu/Szkoły Doktorskiej.

 

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin
pdf
Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznawania wsparcia finansowego dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
docx
Załącznik nr 1 - Formularz wniosku w konkursie Research Support Module
pdf
Prawa i obowiązki doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich w ramach wspieranych aktywności w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
pdf
Ochrona danych osobowych
docx
Załącznik nr 2 - RAPORT CZĄSTKOWY
docx
Załącznik nr 3 – RAPORT KOŃCOWY
pdf
Regulations - ENGLISH
docx
Application - ENGLISH