Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Research Support Module - dodatkowa edycja konkursu

Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach dodatkowej edycji konkursu Research Support Module dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym.

Wnioski można składać za pośrednictwem Strefy ID.UJ w terminie od 17.10.2022 do 04.11.2022

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym regulaminem konkursu.

Przykładowe działania finansowane w ramach konkursu:

1) materiały zużywalne;

2) odczynniki;

3) książki;

4) środki trwałe (odpowiedzialni za środki trwałe są kierownicy jednostek organizacyjnych UJ, w których kształcą się doktoranci/uczestnicy studiów doktoranckich, bądź osoby wskazane przez kierowników tych jednostek);

5) usługi obce, w tym koszty związane z tłumaczeniem, korektą publikacji;

6) umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło lub umowy zlecenia – tylko dla osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim, bez wynagrodzenia dla doktorantów/uczestników studiów doktoranckich, zarówno jako kierowników projektów, jak i wykonawców; umowy cywilnoprawne są zawierane przez kierowników jednostek organizacyjnych UJ, w których kształcą się doktoranci/uczestnicy studiów doktoranckich).

 

Po zalogowaniu się do STREFY ID.UJ, w zakładce DOKTORANCI, WSPARCIE DOKTORANTÓW należy wybrać Research Support Module (jako moduł wsparcia)

Podczas składania aplikacji w STREFIE ID.UJ proszę o załączenie wypełnionego wniosku jako pojedynczego pliku pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub Dyrektora Instytutu/Szkoły Doktorskiej.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin dodatkowej edycji konkursu
docx
Załącznik nr 1 - wniosek PL
docx
Załącznik nr 2
docx
Załącznik nr 3
pdf
Zarządzenie nr 14 Rektora
pdf
Prawa i obowiązki doktorantów
pdf
Ochrona danych osobowych
pdf
Regulations (ENG)
docx
Application (ENG)