Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus +

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus +

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

Erasmus umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość. Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o zwolnienie z całości lub części opłat za studia (należy w tym celu napisać podanie do dziekana wydziału po zakwalifikowaniu się do programu Erasmus+).

Proponowany program kształcenia realizowany jest w dwóch modułach do wyboru: