Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat Wydziału Filozoficznego

Dziekanat Wydziału Filozoficznego
ul. Gołębia 24, p. 24
31-007 Kraków
Telefon: 12 663 11 52
Dziekanat Wydziału Filozoficznego
ul. Gołębia 24, p. 24
31-007 Kraków

W sprawach dotyczących toku studiów I, II i III stopnia prosimy o kontakt z poszczególnymi jednostkami prowadzącymi studia na Wydziale Filozoficznym. Dane kontaktowe dostępne w zakładce STRUKTURA.

 Dziekanat Wydziału Filozoficznego UJ
ul. Gołębia 24, pokój 24 (I piętro)
Fax: 12 430 1475
 
mgr Izabella Wiśniowska - Kierownik Dziekanatu
tel: 12 663 1152
 
mgr Angelika Skotniczna - Specjalistka ds. finansowych
tel: 12 663 1198
 
mgr Anna Gądek - obsługa aktywności naukowej pracowników i doktorantów wydziału
tel: 12 663 1477
 
lic. Danuta Klepacz -  obsługa aktywności Wydziału w ramach „Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza"
ul. Grodzka 52, pok.53
tel. 12 663 1880
 
mgr Wojciech Leśniakiewicz - Specjalista ds. komunikacji
tel: +48 573 873 243
 
Uwaga! Dział Spraw Stypendialnych UJ przejął całkowicie piecze nad stypendiami, zapomogami oraz akademikami. Wszelkie szczegóły znajdują się na stronie Działu Spraw Stypendialnych.

Informacje kontaktowe

filozof@uj.edu.pl
https://phils.uj.edu.pl/

Adres: ul. Gołębia 24, p. 24, 31-007 Kraków

Telefon: 12 663 11 52

Formularz