Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekan Wydziału Filozoficznego
dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
  • poniedziałek 10:00-11:30
  • środa 10:00-11:30
Urlop: 22.07-25.07.2024, 29.07-16.08.2024
Prodziekan ds. naukowych
prof. dr hab. Michał Wierzchoń
  • wtorek 10:00-11:30
  • czwartek 13:00-14:30
Urlop: 07.07-02.08.2024, 15.08-31.08.2024
Prodziekan ds. dydaktycznych
prof. dr hab. Leszek Sosnowski
  • wtorek 11:00-12:00
  • piątek 11:00-12:00
Urlop: 10-19.07.2024, 05-23.08.2024
Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ
  • piątek 10:00 - 11:00 na platformie MsTeams

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

Socjolog i antropolog, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ. Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Publikuje i wykłada z zakresu antropologii społecznej, etniczności, nacjonalizmu i religii.

e-mail: jacek.nowak@uj.edu.pl

Dyżury: poniedziałek 10:00-11:30 środa 10:00-11:30, Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, pokój 24 (I piętro).
więcej O dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
prof. dr hab. Michał Wierzchoń

Prodziekan ds. naukowych

prof. dr hab. Michał Wierzchoń

Psycholog poznawczy, Dyrektor Centrum Badań Mózgu, Kierownik Laboratorium Badań Świadomości C-Lab Dyrektor Instytutu Psychologii UJ w latach 2016-2020. W latach 2012-2017 był członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk , obecnie członek Komitetu Psychologii PAN i Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczej (European Society for Cognitive Psychology) .

e-mail: michal.wierzchon@uj.edu.pl

Dyżury: wtorek 10:00-11:30, czwartek 13:00-14:30, Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, pokój 24 (I piętro).
więcej O prof. dr hab. Michał Wierzchoń
prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Prodziekan ds. dydaktycznych

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w Zakładzie Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego . Kierownik projektu badawczego „Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena”. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika filozoficzno-estetycznego „The Polish Journal of Aesthetics”. Współautor „Słownika pojęć filozoficznych Romana Ingardena” (2001).

e-mail: leszek.sosnowski@uj.edu.pl

Dyżury: wtorek 11:00-12:00 piątek 11:00-12:00, Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, pokój 24 (I piętro).
więcej O prof. dr hab. Leszek Sosnowski
dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

Z wykształcenia, osiągnięć naukowych, teorii, praktyki oraz pasji - pedagog oddany dydaktyce akademickiej, kształceniu studentów, doktorantów i wspieraniu rozwoju kadry akademickiej.

Kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Programu Doktorskiego Pedagogika w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ . Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Pedagogika UJ .

e-mail: a.sajdak@uj.edu.pl

Dyżury w piątek 10:00 - 11:00, na platformie MsTeams
więcej O dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ