Przejdź do głównej treści

Wyszukiwarka ofert pracy Wyszukiwarka ofert pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Badań Mózgu UJ

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Badań Mózgu UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w ramach realizacji projektu NCN Sonata Bis „Hierarchiczna percepcja scen i obiektów” w Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  1. Pierwszo-autorskie publikacje w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach.
  2. Udokumentowane publikacjami doświadczenie w badaniach dotyczących percepcji wzrokowej, zwłaszcza badaniach dotyczących percepcji scen i obiektów.
  3. Spełnienie wymogów NCN odnośnie osób zatrudnianych w projektach badawczych, zamieszczonych w poniższym linku: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala60_2022-zal1.pdf#page=52

Opis Programu /Projektu:

Projekt ma na celu zbadanie percepcyjnych i neuronalnych mechanizmów percepcji scen i obiektów.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Centrum Badań Mózgu UJ
Termin składania dokumentów: 06.03.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Centrum Badań Mózgu UJ, Prof. dr hab. Michał Wierzchoń
Data wytworzenia: 21.02.2023
Pliki do pobrania
pdf
Plik do pobrania
pdf
Download file