Przejdź do głównej treści

Wyszukiwarka ofert pracy Wyszukiwarka ofert pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 25 stycznia 2024

Uchwała nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 25 stycznia 2024

Uchwała nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie: ustalania kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów na kadencję 2024–2028 organizowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Filozoficznego

 

 

 

Uchwała nr 2
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie: ustalania kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów
na kadencję 2024–2028 organizowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą
Wydziału Filozoficznego


Na podstawie § 79 ust. 2 pkt 2, § 80 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz § 2, § 3, § 4
i § 5 uchwały nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału
Filozoficznego uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się następujący kalendarz czynności wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów
na kadencję 2024–2028 organizowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału
Filozoficznego:

1) Okręg II – Wydział Filozoficzny, obwód nr 1 – dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł
naukowy lub stopień doktora habilitowanego – wybór 11 elektorów – czwartek, 8 luty 2024 roku;

2) Okręg II – Wydział Filozoficzny, obwód nr 2 – dla pozostałych nauczycieli akademickich – wybór
2 elektorów - czwartek, 8 luty 2024 roku;

3) Okręg XIX – Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, obwód nr 2 – pracownicy
zatrudnieni na Wydziale Filozoficznym i w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych – wybór 3
delegatów do zgromadzenia delegatów wybierających elektorów – piątek, 9 luty 2024 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Marek Kucia

Pliki do pobrania
pdf
Uchwała nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie: ustalania kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów na kadencję 2024–2028 organizowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Filozoficznego