Przejdź do głównej treści

Wyszukiwarka ofert pracy Wyszukiwarka ofert pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego okręg II, obwód nr 2

 

 

 

30 stycznia 2024

Zwołuję na dzień 8 lutego 2024 r. na godz. 9:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem
aplikacji Teams zebranie wyborcze
nauczycieli akademickich zatrudnionych
na Wydziale Filozoficznym nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora
habilitowanego w celu wyboru 2 elektorów do Kolegium Elektorów UJ
wybierającego Rektora UJ na kadencję 2024–2028.


Przed zebraniem w aplikacji Teams zostanie utworzony zespół Wybory elektorów
8.02.2024 – „niesamodzielni”
, do którego zostaną dodani wszyscy uprawnieni do
głosowania. Podczas zebrania zgłaszanie kandydatów i głosowanie – przy użyciu aplikacji
Ankieter; osoby uprawnione otrzymają na swój adres email w domenie uj.edu.pl linki
do formularzy zgłaszania kandydatów i głosowania.

W załączeniu:

(1) Porządek obrad zebrania wyborczego, sporządzony na podstawie § 72 i 73
Statutu UJ oraz Uchwały nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia
2024 roku w sprawie: określenia szczegółowej organizacji czynności wyborczych
w wyborach na kadencję 2024–2028.
(2) Lista dokumentów wymaganych od osób, które wyrażą zgodę na kandydowanie.
(3) Formularz „Pisemna zgoda na kandydowanie” – dotyczy osób nieobecnych
na zebraniu wyborczym.

Przebywanie na urlopie nie pozbawia prawa wybierania i bycia wybieranym/ą.

Proszę o liczny i aktywny udział w zebraniu wyborczym.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Marek Kucia

Pliki do pobrania
pdf
Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego okręg II, obwód nr 2
pdf
Porządek obrad zebrania wyborczego, sporządzony na podstawie § 72 i 73 Statutu UJ oraz Uchwały nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie: określenia szczegółowej organizacji czynności wyborczych w wyborach na kadencję 2024–2028.
pdf
(2) Lista dokumentów wymaganych od osób, które wyrażą zgodę na kandydowanie.
docx
(3) Formularz „Pisemna zgoda na kandydowanie” – dotyczy osób nieobecnych na zebraniu wyborczym.