Przejdź do głównej treści

Wyszukiwarka ofert pracy Wyszukiwarka ofert pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego okręg II, obwód nr 1

 

 

 

30 stycznia 2024

Zwołuję na dzień 8 lutego 2024 r. na godz. 14:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem
aplikacji Teams zebranie wyborcze
nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale
Filozoficznym posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego
w celu wyboru 11 elektorów do Kolegium Elektorów UJ wybierającego Rektora UJ
na kadencję 2024–2028.


Przed zebraniem w aplikacji Teams zostanie utworzony zespół Wybory elektorów
8.02.2024 – „samodzielni”
, do którego zostaną dodani wszyscy uprawnieni do
głosowania. Podczas zebrania zgłaszanie kandydatów i głosowanie – przy użyciu aplikacji
Ankieter; osoby uprawnione otrzymają na swój adres email w domenie uj.edu.pl linki do
formularzy zgłaszania kandydatów i głosowania.

W załączeniu:

(1) Porządek obrad zebrania wyborczego, sporządzony na podstawie § 72 i 73
Statutu UJ oraz Uchwały nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia
2024 roku w sprawie: określenia szczegółowej organizacji czynności wyborczych
w wyborach na kadencję 2024–2028.
(2) Lista dokumentów wymaganych od osób, które wyrażą zgodę na kandydowanie.
(3) Formularz „Pisemna zgoda na kandydowanie” – dotyczy osób nieobecnych
na zebraniu wyborczym.


Przebywanie na urlopie nie pozbawia prawa wybierania i bycia wybieranym/ą.

Proszę o liczny i aktywny udział w zebraniu wyborczym.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Marek Kucia

Pliki do pobrania
pdf
Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego okręg II, obwód nr 1
pdf
(1) Porządek obrad zebrania wyborczego, sporządzony na podstawie § 72 i 73 Statutu UJ oraz Uchwały nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie: określenia szczegółowej organizacji czynności wyborczych w wyborach na kadencję 2024–2028.
pdf
(2) Lista dokumentów wymaganych od osób, które wyrażą zgodę na kandydowanie.
docx
(3) Formularz „Pisemna zgoda na kandydowanie” – dotyczy osób nieobecnych na zebraniu wyborczym.