Przejdź do głównej treści

Wyszukiwarka ofert pracy Wyszukiwarka ofert pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym i w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym i w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym i w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych – okręg XIX, obwód nr 2

 

 

 

30 stycznia 2024

Zwołuję na dzień 9 lutego 2024 r. na godz. 10:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem
aplikacji Teams zebranie wyborcze
pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym i w Szkole Doktorskiej Nauk
Humanistycznych w celu wyboru 3 delegatów do Zgromadzenia Delegatów,
które wybierze spośród pracowników UJ niebędących nauczycielami akademickim
10 elektorów do Kolegium Elektorów UJ wybierającego Rektora UJ oraz 3 przedstawicieli
do Senatu UJ na kadencję 2024–2028.

Przed zebraniem w aplikacji Teams zostanie utworzony zespół Wybory delegatów
9.02.2024 – nie nauczyciele
, do którego zostaną dodani wszyscy uprawnieni do
głosowania. Podczas zebrania zgłaszanie kandydatów i głosowanie – przy użyciu aplikacji
Ankieter; osoby uprawnione otrzymają na swój adres email w domenie uj.edu.pl linki
do formularzy zgłaszania kandydatów i głosowania.

W załączeniu – porządek obrad zebrania wyborczego, sporządzony na podstawie § 72
i 73 Statutu UJ oraz Uchwały nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024
roku w sprawie: określenia szczegółowej organizacji czynności wyborczych w wyborach
na kadencję 2024–2028.

Przebywanie na urlopie nie pozbawia prawa wybierania i bycia wybieranym/ą.

Osoby, które zostaną zgłoszone do kandydowania i zamierzają kandydować, a będą
nieobecne na zebraniu, winny przesłać przed zebraniem na mój adres email albo
przekazać do przesłania osobom je zgłaszającym – skan/fotografię pisemnej zgody na
kandydowanie, a oryginał przekazać do Dziekanatu Wydziału Filozoficznego. Formularz
pisemnej zgody na kandydowanie – w załączeniu. Zamiast przesyłania skanu/fotografii
można przesłać emailem do mnie i do Dziekanatu pisemną zgodę na kandydowanie
podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Proszę o liczny i aktywny udział w zebraniu wyborczym.

Łączę wyrazy szacunku,

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Marek Kucia

Pliki do pobrania
pdf
Zawiadomienie o zebraniu wyborczym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym i w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych – okręg XIX, obwód nr 2
pdf
Porządek obrad zebrania wyborczego, sporządzony na podstawie § 72 i 73 Statutu UJ oraz Uchwały nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie: określenia szczegółowej organizacji czynności wyborczych w wyborach na kadencję 2024–2028.
docx
Formularz „Pisemna zgoda na kandydowanie”