Przejdź do głównej treści

Wyszukiwarka ofert pracy Wyszukiwarka ofert pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Godziny rektorskie w dniu 17 kwietnia 2024 od 11.00 do 15.00

Godziny rektorskie w dniu 17 kwietnia 2024 od 11.00 do 15.00

W związku z zaplanowana debatą osób kandydujących na stanowisko Rektora UJ w dniu 17 kwietnia w godzinach od 11:00 do 15:00 będą obowiązywać godziny rektorskie. Zajęcia dydaktyczne w podanych godzinach nie odbędą się. Zapraszamy serdecznie na debatę do Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33. Początek debaty o godz. 12.00.

Zarządzenie nr 36
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie: ustanowienia dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 17 kwietnia 2024 roku
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 137 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 oraz w związku z zaplanowanym na dzień 17 kwietnia 2024 roku spotkaniem kandydatów na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024–2028 z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustanawia się w dniu 17 kwietnia 2024 roku godziny od 11.00 do 15.00 dodatkowymi godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Prof. dr hab. Jacek Popiel
Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie Rektora UJ 36_2024