Przejdź do głównej treści

Wyszukiwarka ofert pracy Wyszukiwarka ofert pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 22 kwietnia 2024 roku

Uchwała nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 22 kwietnia 2024 roku

Uchwała nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie: ustalania kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Senatu UJ na kadencję 2024–2028 organizowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Filozoficznego

 

 

Uchwała nr 3
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego
z dnia 22 kwietnia 2024 roku


w sprawie: ustalania kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Senatu UJ
na kadencję 2024–2028 organizowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą
Wydziału Filozoficznego


Na podstawie § 79 ust. 2 pkt 2 i § 80 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego,
§ 2 uchwały nr 6, § 1 i § 4 ust. 3 i 4 uchwały nr 8 oraz § 1 uchwały nr 9 Uczelnianej
Komisji Wyborczej, Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filozoficznego uchwala,
co następuje:

§ 1
Ustala się następujący kalendarz czynności wyborczych w wyborach do Senatu UJ
na kadencję 2024–2028 organizowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału
Filozoficznego:
1) wybór przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym na
stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni 2 delegatów do Zgromadzenia
Delegatów, które 23 maja br. dokona wyboru 6 członków Senatu UJ na kadencję 2024–
2028, 6 maja 2024 roku;
2) wybór przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym na
stanowiskach profesora lub profesora uczelni 1 członka Senatu UJ, 27 maja 2024 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Marek Kucia

Pliki do pobrania
pdf
Uchwała nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 22 kwietnia 2024 roku