Przejdź do głównej treści

Wyszukiwarka ofert pracy Wyszukiwarka ofert pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 17 maja 2024 roku

Uchwała nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 17 maja 2024 roku

Uchwała nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie: ustalania kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Wydziału Filozoficznego oraz Rad Instytutów Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii na kadencję 2024–2028

 

Uchwała nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie: ustalania kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Wydziału Filozoficznego oraz Rad Instytutów Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii na kadencję 2024–2028.


Na podstawie § 79 ust. 2 pkt 2 i § 80 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego,
§ 2 uchwały nr 6, § 1 i § 4 ust. 3 i 4 uchwały nr 8 oraz § 1 uchwały nr 9 Uczelnianej
Komisji Wyborczej, Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filozoficznego uchwala,
co następuje:

§ 1
Ustala się następujący kalendarz czynności wyborczych w wyborach do Rady Wydziału
Filozoficznego UJ na kadencję 2024–2028:
1) wybór przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym, na
stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni lub nieposiadających stopnia
doktora habilitowanego
22 osób reprezentujących tę grupę w Radzie, 3 czerwca 2024 roku;
2) wybór przez pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi
22 osób reprezentujących tę grupę w Radzie, 4 czerwca 2024 roku.

§ 2
Ustala się następujący kalendarz czynności wyborczych w wyborach do Rady Instytutu
Filozofii UJ na kadencję 2024–2028:
1) wybór przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Filozofii, na
stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni lub nieposiadających stopnia
doktora habilitowanego
5 osób reprezentujących tę grupę w Radzie, 7 czerwca 2024 roku;
2) wybór przez pracowników Instytutu Filozofii niebędących nauczycielami akademickimi
5 osób reprezentujących tę grupę w Radzie, 7 czerwca 2024 roku.

§ 3
Ustala się następujący kalendarz czynności wyborczych w wyborach do Rady Instytutu
Pedagogiki UJ na kadencję 2024–2028:
1) wybór przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Pedagogiki, na
stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni lub nieposiadających stopnia
doktora habilitowanego
2 osób reprezentujących tę grupę w Radzie, 6 czerwca 2024 roku;
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filozoficznego
Strona2Strona2
2) wybór przez pracowników Instytutu Pedagogiki niebędących nauczycielami akademickimi
1 osoby reprezentującej tę grupę w Radzie, 6 czerwca 2024 roku.

§ 4
Ustala się następujący kalendarz czynności wyborczych w wyborach do Rady Instytutu Psychologii UJ
na kadencję 2024–2028:
1) wybór przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Psychologii, na stanowiskach
innych niż profesora lub profesora uczelni lub nieposiadających stopnia doktora habilitowanego
4 osób reprezentujących tę grupę w Radzie, 4 czerwca 2024 roku;
2) wybór przez pracowników Instytutu Psychologii niebędących nauczycielami akademickimi
4 osób reprezentujących tę grupę w Radzie, 4 czerwca 2024 roku.

§ 5
Ustala się następujący kalendarz czynności wyborczych w wyborach do Rady Instytutu
Religioznawstwa UJ na kadencję 2024–2028:
1) wybór przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Religioznawstwa, na
stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni lub nieposiadających stopnia doktora
habilitowanego
2 osób reprezentujących tę grupę w Radzie, 6 czerwca 2024 roku;
2) wybór przez pracowników Instytutu Religioznawstwa niebędących nauczycielami akademickimi
1 osoby reprezentującej tę grupę w Radzie, 6 czerwca 2024 roku.

§ 6
Ustala się następujący kalendarz czynności wyborczych w wyborach do Rady Instytutu Socjologii UJ
na kadencję 2024–2028:
1) wybór przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Socjologii, na stanowiskach
innych niż profesora lub profesora uczelni lub nieposiadających stopnia doktora habilitowanego
5 osób reprezentujących tę grupę w Radzie, 4 czerwca 2024 roku;
2) wybór przez pracowników Instytutu Socjologii niebędących nauczycielami akademickimi
5 osób reprezentujących tę grupę w Radzie, 4 czerwca 2024 roku.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Marek Kucia

Pliki do pobrania
pdf
Uchwała nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficznego z dnia 17 maja 2024 roku