Przejdź do głównej treści

Wyszukiwarka ofert pracy Wyszukiwarka ofert pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nie nauczycieli zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym w dniu 4 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nie nauczycieli zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym w dniu 4 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nie nauczycieli zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym. Zebranie wyborcze nie nauczycieli zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym w celu wyboru 22 osób reprezentujących tę grupę w Radzie Wydziału od 1 września 2024 roku odbędzie się 4 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Teams.

 

24 maja 2024

Zwołuję na dzień 4 czerwca 2024 r. na godz. 12:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Teams zebranie wyborcze nie nauczycieli zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym w celu wyboru 22 osób reprezentujących tę grupę w Radzie Wydziału od 1 września 2024 roku.

Informacje o sposobie dołączenia do spotkania na Teams oraz przeprowadzenia zgłaszania
kandydatów i wyborów znajdują się w mailu przewodnim.

W załączeniu dokumenty do wypełnienia przez osoby, które wyrażą zgodę
na kandydowanie:

(1) Dla osób nieobecnych na zebraniu wyborczym – Pisemna zgoda na kandydowanie.
(2) Dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.:
(a) Oświadczenie lustracyjne, jeśli wcześniej nie było składane;
a jeśli Oświadczenie było składane –
(b) Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
Fakt złożenia oświadczenia lustracyjnego można sprawdzić na stronie
https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl

Dokumenty (1) i (2b) po wypełnieniu albo można podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym i przesłać do mnie mailem najpóźniej podczas zebrania, albo trzeba podpisać ręcznie i przesłać mi skany mailem najpóźniej podczas zebrania a oryginały dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Filozoficznego najpóźniej dzień po zebraniu.

Dokument (2a) należy złożyć w Biurze Rektora, a skan potwierdzenia złożenia przesłać
do mnie mailem najpóźniej podczas zebrania i oryginał złożyć w Dziekanacie najpóźniej dzień
po zebraniu.

W załączeniu również Porządek obrad zebrania wyborczego.

Przebywanie na urlopie, delegacji lub zwolnieniu lekarskim nie pozbawia prawa wybierania
i bycia wybieranym/ą.

Proszę o liczny i aktywny udział w zebraniu wyborczym.
Łączę wyrazy szacunku,
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Marek Kucia

 
Pliki do pobrania
pdf
Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nie nauczycieli zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym w dniu 4 czerwca 2024 r.